การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

มุมกำลังพล

บริหารกำลังพล

Up

มุมกำลังพล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถะ ครั้งที่ ๑ และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เป็นพนักงานราชการกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
การกำหนดและการประเมินสมรรถนะ การสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
สาระน่ารู้ ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานราชการ
ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยข้าราชการกลาโหมกับการเมือง ฯ และแนวทางการปฏิบัติของ กห.ในการเลือกตั้ง
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยบ้านพักอาศัย พ.ศ.2554
คำย่อส่วนราชการและตำแหน่ง ตามโครงสร้างอัตรา ทอ.ปี 2552
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการศึกษาภายในประเทศ พ.ศ.2552
วงรอบการปฏิบัติงานในสายกำลังพล
 
 
Powered by Phoca Download

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.