การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

มุมกำลังพล

บริหารกำลังพล

Up

การศึกษา

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เข้ารับการฝึกอบรม พสบ.ทอ.รุ่นที่ ๑๓ ในวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
รับสมัครเข้าโครงการฝึกอบรม พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
โครงการจัดประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
Powered by Phoca Download

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.