การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

มุมกำลังพล

บริหารกำลังพล

Up

บริหารกำลังพล

ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำพวกทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ขั้นสุดท้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำพวกทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก น.ประทวนเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร จำพวกทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำพวกทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขั้นที่ ๑

ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำพวกทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขั้นที่ ๑

ประกาศรายชื่อข้าราชการที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก น.ประทวนเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร จำพวกทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ ๖๐
 
 
Powered by Phoca Download

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.