สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒

สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๑ สนใจสั่งจองได้ที่ แผนกจัดดําเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๖๘ และ ๒-๖๘๗๑ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๒

บริหารกำลังพล

Up

บริหารกำลังพล

ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำพวกทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ขั้นสุดท้าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ใบสมัครเข้าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นพิเศษ ระหว่าง ๑๙ ก.ค. – ๖ ก.ย.๖๑
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ประกาศเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ขั้นที่ ๑ จำพวกทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก น.ประทวนเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร จำพวกทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
 
Powered by Phoca Download

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.