การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

มุมกำลังพล

บริหารกำลังพล

Up

เอกสารโครงการ ต่างๆ

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน ฯ คณอก.ด้านการป้องกันและประชาสัมพันธ์ ศอ.ปส.ทอ.ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ ทอ.
ใบสมัครเข้าโครงการฝึกอบรม พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร ทอ. (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๑ ระหว่าง ๒๙ เม.ย. – ๗ มิ.ย.๕๙
 
 
Powered by Phoca Download

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.