สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒

สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๑ สนใจสั่งจองได้ที่ แผนกจัดดําเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๖๘ และ ๒-๖๘๗๑ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๒

บริหารกำลังพล

ประวัติ รอง จก.กร.ทอ. (๒)

Written by วันพฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2555

ประวัติ รอง จก.กร.ทอ. (๑)

Written by วันพฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2555

ประวัติ จก.กร.ทอ.

Written by วันพฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2555

 

               พลอากาศตรี มานะ   ประสพศรี

             เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
              ชื่อเล่น  นะ    เกิดเมื่อ 5 พ.ย.99

                         ประวัติส่วนตัว  

- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 17

- โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่น 24
- โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่น 62

- โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่น 36
- วิทยาลัยกองทัพอากาศ  รุ่น 36
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

                                                      ตำแหน่งที่สำคัญที่ผ่านมา

- ผู้บังคับการกองบิน 46
- ผู้ช่วยทูตทหาร ฝ่ายทหารอากาศ ประจำสิงคโปร์

- รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ (ปัจจุบัน)

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์กองทัพอากาศ

Written by วันจันทร์, 24 กันยายน 2555

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

Written by วันศุกร์, 21 กันยายน 2555

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ ได้เริ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๕ โดยมุ่งหมายรวบรวมยุทธภัณฑ์และสันติภัณฑ์ ทุกประเภทตามยุคตามสมัยเป็นลำดับ จัดแสดงเพื่อเป็นประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลัง เดิมจัดแสดงอยู่ที่ โรงเก็บเครื่องบินด้านทิศตะวันตกของสนามบินดอนเมือง แต่ยังไม่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม เมื่อรวบรวมพัสดุพิพิธภัณฑ์ได้มากขึ้นจึงทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๐๒ ต่อมากองทัพอากาศ ได้จัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ขึ้นใหม่ เมื่อ ๒๖ มีนาคม ๒๕๑๑ แล้วเสร็จเมื่อ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๑ และได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม เมื่อ ๒๔ มกราคม ๒๕๑๒ เป็นต้นมา

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมอากาศยานไว้หลายแบบซึ่งหาดูได้ยาก บางแบบเคยเข้าร่วมปกป้องอธิปไตย จนนักบินได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญมาแล้วหลายท่าน และกองทัพอากาศได้พยายามปรับปรุงและ พัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้มีความสมบูรณ์ ซึ่งนอกจากจะมีการจัดแสดงเครื่องบินที่ปลดประจำการแล้ว ยังได้มีการนำเครื่องบินแบบที่ยังประจำการอยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นเครื่องบินรบสมรรถนะสูงเข้ามาจัดแสดงด้วย เพื่อประโยชน์ในการศึกษาด้านประวัติความเป็นมาของกองทัพอากาศ ตลอดจนเป็นองค์ความรู้ด้านการบินของชาติต่อไป

สำหรับอากาศยานที่น่าสนใจ ได้แก่

-  เครื่องบินบริพัตร ในปี พ.ศ.๒๔๗๐ น.ท.หลวงเวชยันต์รังสฤษฎ์ (อดีต ผบ.ทอ.) ได้ออกแบบและสร้างเครื่องบินขึ้นในราชการ เป็นเครื่องบินประเภททิ้งระเบิด กองทัพอากาศกำหนดแบบว่า บ.ทอ.๒  ผลการทดลองประสบผลสำเร็จ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า "บริพัตร" นับว่าเป็นการออกแบบและสร้างเครื่องบินใช้ในราชการได้เป็นครั้งแรกโดยคนไทย เคยประจำการในกองบินน้อยที่ ๒ ประจำการใน ทอ. พ.ศ.๒๔๗๐ - ๒๔๘๓

-  เครื่องบินตรวจการณ์แบบที่ ๒ (CESSNA O-1 BIRD DOG) ในปี พ.ศ.๒๕๑๐ ทอ.ได้รับเครื่องบิน O-1A ตามโครงการช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐอเมริกา เป็นเครื่องบินประเภท สื่อสาร, ตรวจการณ์, ควบคุมอากาศยานหน้า - ชี้เป้า ที่นั่งเรียงกัน และเป็นเครื่องบินฝึกนักบินด้วย เคยประจำการในกองบิน ๒๓ และกองบิน ๕๓ ประจำการใน ทอ.ปี พ.ศ.๒๕๑๐-๒๕๓๓ บทบาทของ บ.ต.๒ เป็นเครื่องบินที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติมาแล้วมากมายผ่านสมรภูมิการรบ มาแล้วโชกโชนโดยทำหน้าที่ในการสื่อสารตรวจการณ์ควบคุมอากาศยานหน้าและชี้เป้าให้เครื่องบินขับไล่ในการโจมตีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

-  เครื่องบินขับไล่แบบที่ 10 (ฮอว์ค 3) และเครื่องบินโจมตีแบบที่ 1 (คอร์แชร์) ทั้ง 2 ลำผ่านปฏิบัติการรบในสงครามอินโดจีน และยังคงหลงเหลืออยู่เพียงประเภทละลำในโลกเท่านั้น

-  เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข. (F-5B) ซึ่งเป็นเครื่องบิน F-5B เครื่องแรกของโลก

- เครื่องบิน Gripen 39 C เป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์สมรรถนะสูง ที่เข้าประจำการใหม่ล่าสุดในกองทัพอากาศ โดยปฏิบัติภารกิจอยู่ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับเครื่องบิน Gripen ที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์นั้น เป็นเครื่องบินที่รัฐบาลสวีเดนได้มอบให้แก่กองทัพอากาศ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

และทางพิพิธภัณฑ์ยังมีการเปิดฉายสื่อมัลติมีเดียรูปแบบใหม่ที่บอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และการพัฒนาของกองทัพอากาศ การจัดแสดงเครื่องแบบทหารอากาศในอดีต - ปัจจุบัน เครื่องหมายยศ อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ และยังมีกิจกรรมสนุก ๆ ที่ต้องอาศัยสองมือทำ เช่น การหัดเล่นเครื่องบินบังคับแบบปีกหมุน การปั๊มจรวดขวดน้ำให้พุ่งออกไปไกลที่สุด การพับเครื่องบินที่ไม่ใช่แค่พับเป็นเครื่องร่อนที่เล่นกันสมัยเด็กๆ แต่จะได้ออกมาเป็นโมเดลเครื่องบินเลยทีเดียว เป็นต้น

 

กำหนดเวลาเข้าชม
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
รถประจำทางที่ผ่าน รถธรรมดา ๓๔, ๓๙, ๑๑๔, ๓๕๖
รถปรับอากาศ ๓, ๒๑, ๒๒, ๒๔, ๒๕, ๓๔, ๓๙, ๑๑๔, ๓๕๖

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
เลขที่ ๑๗๑ ถนนพหลโยธิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๑๐
โทร. ๐- ๒๕๓๔- ๑๘๕๓, ๐- ๒๕๓๔- ๒๑๑๓ โทรสาร ๐- ๒๕๓๔- ๑๗๖๔

Page 1 of 78

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.