การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

มุมกำลังพล

บริหารกำลังพล

ประชาชนประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ คน เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี พลอากาศโท ชัยยะ อุปริรัตน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานถวายดอกไม้จันทน์ เมื่อวันที่ ๒๖…
พลอากาศตรี ศุภณัฏฐ หนูรอด ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ รับมอบร่มจาก คุณรัช ตันตนันตา ประธานผู้อำนวยการ กลุ่มบริษัทดีที และรับมอบดอกไม้จันทน์จาก มูลนิธิภาวนาสงเคราะห์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช…
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง ซึ่งเป็นจุดที่กองทัพอากาศได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม…
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ซึ่งเป็นจุดที่กองทัพอากาศได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙…
พลอากาศตรี สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ รับมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน ๔,๐๐๐ ดอก จากคุณโชคชัย รักศรีอักษร ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารงานบุคคล บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล…
พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ให้การต้อนรับคณะฯ เข้ามอบดอกไม้ประดิษฐ์ (ดอกไม้จันทน์) จำนวน ๑๐,๐๐๐ ดอก เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๔…
พลอากาศตรี ศุภณัฏฐ์ หนูรอด ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เยี่ยมชมพร้อมให้กำลังใจข้าราชการทหารอากาศ และครอบครัว ตลอดจนประชาชนจิตอาสา ที่ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ๑๐๐,๐๐๐ ดอก เพื่อใช้ใน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีดารานักแสดงจากซีรีส์ภารกิจรัก…
พลอากาศโท วงศกร เปาโรหิตย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ สายงานกิจการพลเรือนและกิจการพิเศษ เยี่ยมชมพร้อมให้กำลังใจข้าราชการทหารอากาศ และครอบครัว ตลอดจนประชาชนจิตอาสา ที่ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ๑๐๐,๐๐๐ ดอก เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้บริหารและพนักงาน บริษัท…
พลอากาศตรี ศุภณัฏฐ หนูรอด ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ รับมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑,๓๐๐ ดอก จากพลอากาศตรี สันติ ศรีเสริมโภค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ…
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ดอก เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีกำลังพลของกองทัพอากาศ,สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และประชาชนจิตอาสา ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ…
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในงานแถลงข่าว “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” ซึ่งงานดังกล่าวกำหนดจัดระหว่าง วันที่ ๒๗ กรกฎาคม - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ…
พลอากาศตรี ศุภณัฏฐ หนูรอด ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยม หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ลงพื้นที่ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับหน่วยมิตรประชากองบิน ๕ และสภากาชาดไทย โดยมี นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ…
พลอากาศตรี ศุภณัฏฐ หนูรอด ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ลงพื้นที่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ณ โรงเรียนวังมะเดื่อ โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีวางพานพุ่ม และแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, มอบอุปกรณ์การเรียน…

Page 1 of 4

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.