การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

บริหารกำลังพล

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ให้การต้อนรับคณะฯ เข้ามอบดอกไม้ประดิษฐ์ (ดอกไม้จันทน์) จำนวน ๑๐,๐๐๐ ดอก เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๔…
พลอากาศตรี ศุภณัฏฐ์ หนูรอด ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เยี่ยมชมพร้อมให้กำลังใจข้าราชการทหารอากาศ และครอบครัว ตลอดจนประชาชนจิตอาสา ที่ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ๑๐๐,๐๐๐ ดอก เพื่อใช้ใน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีดารานักแสดงจากซีรีส์ภารกิจรัก…
พลอากาศโท วงศกร เปาโรหิตย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ สายงานกิจการพลเรือนและกิจการพิเศษ เยี่ยมชมพร้อมให้กำลังใจข้าราชการทหารอากาศ และครอบครัว ตลอดจนประชาชนจิตอาสา ที่ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ๑๐๐,๐๐๐ ดอก เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้บริหารและพนักงาน บริษัท…
พลอากาศตรี ศุภณัฏฐ หนูรอด ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ รับมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑,๓๐๐ ดอก จากพลอากาศตรี สันติ ศรีเสริมโภค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ…
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ดอก เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีกำลังพลของกองทัพอากาศ,สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และประชาชนจิตอาสา ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ…
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในงานแถลงข่าว “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” ซึ่งงานดังกล่าวกำหนดจัดระหว่าง วันที่ ๒๗ กรกฎาคม - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ…
พลอากาศตรี ศุภณัฏฐ หนูรอด ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยม หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ลงพื้นที่ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับหน่วยมิตรประชากองบิน ๕ และสภากาชาดไทย โดยมี นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ…
พลอากาศตรี ศุภณัฏฐ หนูรอด ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ลงพื้นที่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ณ โรงเรียนวังมะเดื่อ โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีวางพานพุ่ม และแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, มอบอุปกรณ์การเรียน…
นาวาอากาศเอก ธนินรัฐ ภูพงศ์พยัคฆ์ รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ลงพื้นที่ ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน โดยมีกิจกรรม การมอบอุปกรณ์การศึกษาสำหรับโรงเรียน ให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจฟัน ตัดผม …
นาวาอากาศเอก ฐากูร นาครทรรพ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ, นาวาอากาศเอก ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ และนาวาอากาศโท สุธีรัตม์ กัญชาญ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน…
นาวาอากาศเอก ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ นิทรรศการ และการแสดง เพื่อเตรียมการจัดงาน "กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา" เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐…
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นาวาอากาศเอก ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๒๑…
พลอากาศตรี สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน "กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา" ในส่วนของฝ่ายเลขานุการ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ

Page 1 of 3

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.