การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

มุมกำลังพล

บริหารกำลังพล

กิจกรรมกองกิจการพิเศษ

กิจกรรมกองกิจการพิเศษ (16)

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบรอบ ๑ ปีวันสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการ กองทัพอากาศ

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี นายวีระชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับมอบโคจำนวน ๑ คู่ และกระบือ จำนวน ๑ คู่

พลอากาศเอก ทวิเดนศ อังศุสิงห์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

พลอากาศเอก ทวิเดนศ อังศุสิงห์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “กองทัพอากาศกับ ศาสตร์พระราชา” ซึ่งกองทัพอากาศจัดขึ้นเพื่อ แสดงความจงรักภักดี เชิดชูพระเกียรติคุณที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีต่อพระบรมราชชนก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) 

นาวาอากาศเอก ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ รองผู้อำนวยการ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดย พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุ ม ๑ ชั้น ๑๙ กระทรวงวัฒนธรรม

นาวาอากาศเอก รณชัย เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล กับถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

กองกิจการพิเศษ สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ จัดผู้แทน เข้าร่วมประชุม การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อาคาร ๖ กร.ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะฯ

พลอากาศตรี พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานการประชุมหารือ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ

นาวาอากาศเอก อภิชาติ นาถนิติธาดา หัวหน้ากองกิจการพิเศษ สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ผู้แทนเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ของสำนักงานเขนบางเขน ภายใต้กรอบแนวคิด "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ลานจอดรถหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เอกซ์ตร้า รามอินทรา

นาวาอากาศเอก อภิชาติ นาถนิติธาดา หัวหน้ากองกิจการพิเศษ สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทนฯ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

Page 1 of 2

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.