ผู้แทนกองทัพอากาศ เข้าร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม ”หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ ๒๕๖๒”

พลอากาศตรีตรีพล อ่องไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะผู้แทนกองทัพอากาศ

เข้าร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม ”หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ ๒๕๖๒” ณ ห้องประชุมชั้น ๖ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

โดยมี พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานฯ เป็นประธาน ซึ่งกองทัพอากาศได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ

ประกอบด้วย ๑.การสนับสนุนอากาศยาน ลำเลียง C-130 สำหรับการลำเลียงสิ่งของ เครื่องห่มกันหนาว และรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

รวมทั้งศิลปินดาราและสื่อมวลชน ในวันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เส้นทางสนามบินดอนเมืองถึงสนามบินกองบิน๔๑

จว.เชียงใหม่ และได้จัดรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ เพื่อนำคณะผู้ปฏิบัติงานเข้าสู่พื้นที่ ณ โรงเรียนธาขุมเงินวิทยาคาร อ.แม่ทา จว.ลำพูน

๒.การสนับสนุนผ้าห่มกันหนาวจำนวน ๒๐๐ ผืน และจัดผู้แทน ทอ.เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ พื้นที่ จว.ลำพูน