การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมชม ให้กำลังใจ และอุดหนุนซื้อข้าวกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมชม ให้กำลังใจ และอุดหนุนซื้อข้าวกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่นำข้าวมาจำหน่ายในงาน ทัพฟ้าช่วยชาวนา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณสนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)

Read 54 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.