การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสันพันธ์ กองบิน ๔๑

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสันพันธ์ กองบิน ๔๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก ชาตินนท์ สท้านไผท ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกองบังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

Read 169 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.