การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

มุมกำลังพล

บริหารกำลังพล

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสันพันธ์ กองบิน ๔๑

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสันพันธ์ กองบิน ๔๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก ชาตินนท์ สท้านไผท ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกองบังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

Read 127 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.