การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์ กองบิน ๔

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์ กองบิน ๔ ประจำปีงบประมาณ ๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์ ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน ๔ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ กองบิน ๔ จว.นครสวรรค์

Read 166 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.