การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

มุมกำลังพล

บริหารกำลังพล

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองบิน ๒๓

พลอากาศตรี สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม สายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองบิน ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก นิทัศน์ ยูประพัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

Read 105 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.