การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

มุมกำลังพล

บริหารกำลังพล

พิธีมอบทุนการศึกษา สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

Read 93 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.