การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

มุมกำลังพล

บริหารกำลังพล

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือนกองบิน ๗

พลอากาศตรี สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม สายวิทยาการกิจการพลเรือนกองบิน ๗ ประจำปีงบประมาณ ๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ และรับฟังบรรยายสรุป เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกองบิน ๗

Read 42 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.