การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

มุมกำลังพล

บริหารกำลังพล

ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร กองบิน ๔๖

พลอากาศตรี พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ของกองทัพอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม พิศณุโลกประชานารถ กองบังคับการ กองบิน ๔๖

Read 117 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.