การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

มุมกำลังพล

บริหารกำลังพล

เยี่ยมชมพร้อมให้กำลังใจ กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ๑๐๐,๐๐๐ ดอก

วันศุกร์, 25 สิงหาคม 2560
Read 102 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.