การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

มุมกำลังพล

บริหารกำลังพล

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศต้อนรับคณะฯ เข้ามอบดอกไม้ประดิษฐ์ (ดอกไม้จันทน์)

วันศุกร์, 25 สิงหาคม 2560
Read 93 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.