การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

มุมกำลังพล

บริหารกำลังพล

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารบก ครบรอบปีที่ ๓๖

พลอากาศตรี ศุภณัฏฐ หนูรอด ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารบก ครบรอบปีที่ ๓๖ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ กองบัญชาการกองทัพบก

Read 31 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.