การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

มุมกำลังพล

บริหารกำลังพล

ร่วมอวยพร "ครบรอบ ๑๐ ปี Thai PBS"

พลอากาศตรี ศุภณัฏฐ หนูรอด ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางพร้อมคณะฯ ร่วมอวยพร "ครบรอบ ๑๐ ปี Thai PBS" เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

Read 45 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.