การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

มุมกำลังพล

บริหารกำลังพล

กิจกรรม “โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต” ณ โรงเรียนวัดท่าคุระ

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เทลซัน เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรม “โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต” โดยมี พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ 

กิจกรรมประกอบด้วย การมอบถังบรรจุน้ำ ซึ่งได้ติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคใช้ร่วมกัน และยังได้ทำการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของกระแสไฟฟ้าในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้

รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมาอีกด้วย เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดท่าคุระ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

Read 31 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.