การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

มุมกำลังพล

บริหารกำลังพล

หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ณ รร.บ้านจันทร์เพ็ญ

นาวาอากาศเอก มานพ มัสสุ รองผู้อำนวยการ กองกิจการพลเรือนทหารอากาศ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นหัวหน้าหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ และมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ร่วมกับสภากาชาดไทย , หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และส่วนราชการใน จว.สกลนคร ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน โดยจัดกิจกรรมให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน จ่ายยา ให้บริการตัดผม - ซอยผม การแสดงดนตรีดุริยางค์ทหารอากาศ และมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีการแสดงเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุของกองทัพอากาศ การมอบอุปกรณ์กีฬา ,ลำโพงขยายเสียง ,ตู้น้ำเย็น ,สนับสนุนอาหารกลางวัน ,ตู้ยา และยาสามัญประจำบ้าน เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ รร.บ้านจันทร์เพ็ญ ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จว.สกลนคร 

Read 24 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.