การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

มุมกำลังพล

บริหารกำลังพล

การประชุม คณก.บริหารชมรม พสบ.ทอ. ครั้งที่ ๑/๖๑

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะเป็นประธานชมรม พสบ.ทอ. และ คุณธีระพงษ์ บุญรอดชู ประธานบริหารชมรม พสบ.ทอ. ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม คณก.บริหารชมรม พสบ.ทอ. ครั้งที่ ๑/๖๑ โดยมีการถวายสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระบิดากองทัพอากาศ บริเวณด้านหน้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ก่อนเริ่มการประชุม ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก คณก.บริหารชมรม พสบ.ทอ. เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ศบภ.ทอ. 

Read 24 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.