การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

มุมกำลังพล

บริหารกำลังพล

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว โดยกิจกรรมประกอบด้วย การมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๕๐๐ ผืน ตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำบ้าน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ขยายเสียงประกอบการเรียนการสอน และเครื่องทำน้ำเย็น ให้เป็นสาธารณประโยชน์แก่นักเรียน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยรอบ รวมถึงการเดินทางเข้าเยี่ยมบ้านเรือนประชาชนที่ไม่สามารถออกมาร่วมกิจกรรมได้ และผู้ป่วยติดเตียง ทั้งนี้ กองทัพอากาศ ได้จัดชุดช่วยเหลือประชาชนหน่วยมิตรประชา ออกให้บริการประชาชน ในการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมบริการด้านทันตกรรม จากกรมแพทย์ทหารอากาศ การให้บริการตัดผม การแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์กองทัพอากาศ และการสาธิตการบังคับเครื่องบินเล็ก เพื่อมามอบความบันเทิงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกด้วย เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จว.สกลนคร 

Read 44 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.