การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

มุมกำลังพล

บริหารกำลังพล

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและประชาสัมพันธ์ ศอ.ปส.ทอ.

พลอากาศตรี ทศวรรณ รัตนแก้วกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านการป้องกัน และประชาสัมพันธ์ ศอ.ปส.ทอ. โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ จำนวน ๔๕ คน วัตถุประสงค์การประชุม เพื่อให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการ และมีความเข้าใจ ในการรายงานผลการดำเนินโครงการด้านการป้องกัน และประชาสัมพันธ์ยาเสพติด ในระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบูติค ซิตี้ จว.ชลบุรี

Read 35 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.