การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

มุมกำลังพล

บริหารกำลังพล

ต้อนรับคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะทำงานบริหารกิจการแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ ให้การต้อนรับ พลโท โชคดี เกตสัมพันธ์ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมกิจการแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ และการบินแห่งชาติ

 

Read 33 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.