การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตรวจเยี่ยมสายวิทยการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองบิน ๒๑

พลอากาศตรี ศุภณัฎฐ หนูรอด ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองบิน ๒๑ โดยมี นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการ กองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องนภาอาสน์ กองบิน ๒๑

Read 64 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.