การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ผู้แทนกองทัพอากาศ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ครบรอบ ๘๕ ปี

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ครบรอบ ๘๕ ปี (ก้าวสู่ปีที่ ๘๖) โดยมี พลโท สรรเสริญ แก้วกําเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กรมประชาสัมพันธ์

Read 40 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.