การจัดซื้อ - จัดจ้าง

พิธีมอบทุนการศึกษาของกองทัพอากาศ และทุนการศึกษากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ ประจําปี๒๕๖๑ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

Read 50 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.