การจัดซื้อ - จัดจ้าง

การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๒/๖๑

พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ (สายงานกิจการพิเศษ) เป็นประธานฯ การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๒/๖๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ ปี ๖๑ และงบประมาณการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ ปี ๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ

 

Read 33 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.