Notice: Undefined index: view in D:\dcahosts\new.dca.rtaf.mi.th\components\com_content\router.php on line 48
 คอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๑ - กรมกิจการพลเรือน ทหารอากาศ (Directorate of Civil Affairs RTAF)

สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒

สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๑ สนใจสั่งจองได้ที่ แผนกจัดดําเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๖๘ และ ๒-๖๘๗๑ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๒

บริหารกำลังพล

คอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๑

คอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๑ กำหนดจัดในวันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘๓๐ – ๒๑๓๐ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทอดพระเนตร โดย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ การจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๑ และพลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ เป็นประธานกรรมการอำนวยการจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๑ ซึ่งการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้วงดุริยางค์กองทัพอากาศจัดการแสดงในแบบวงซิมโฟนีออร์เคสตรา ซึ่งประกอบด้วยนักดนตรี นักร้อง และนักร้องหมู่ประสานเสียงรวมประมาณสองร้อยคนมีศิลปินรับเชิญ ที่ได้รับความนิยมทั้งในอดีตและปัจจุบันตอบรับร่วมแสดงคอนเสิร์ต จำนวน ๘ ท่าน ได้แก่

๑. คุณศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์ (โรส)

๒. คุณกันยารัตน์ ติยะพรไชย (ลุลา)

๓. คุณจักรวาล เสาธงยุติธรรม (หนึ่ง)

๔. คุณอภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข (แสตมป์)

๕. คุณดนุพล แก้วกาญจน์ (แจ้)

๖. คุณอิสริยา คูประเสริฐ (หนึ่ง)

๗. คุณวรัณณภา สุธนเมธี (มิ้ม)

๘. คุณวสุ แสงสิงแก้ว (จิ๊บ)

รอบสื่อมวลชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ กำหนดในวันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘๓๐ – ๒๑๓๐ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ติดตามรายละเอียดการแจกบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตฯ ในรอบสื่อมวลชน และบุคคลทั่วไป (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) เร็วๆ นี้

Read 56 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.