การจัดซื้อ - จัดจ้าง

บริหารกำลังพล

ส่งคณะเจ้าหน้าที่ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร่วมช่วยเหลือคณะนักกีฬาฟุตบอล และผู้ฝึกสอนจำนวน ๑๓ คนฯ

วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561
Read 22 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.