สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒

สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๑ สนใจสั่งจองได้ที่ แผนกจัดดําเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๖๘ และ ๒-๖๘๗๑ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๒

การจัดซื้อ - จัดจ้าง

บริหารกำลังพล

ส่งคณะเจ้าหน้าที่ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร่วมช่วยเหลือคณะนักกีฬาฟุตบอล และผู้ฝึกสอนจำนวน ๑๓ คนฯ

วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561
Read 46 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.