สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒

สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๑ สนใจสั่งจองได้ที่ แผนกจัดดําเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๖๘ และ ๒-๖๘๗๑ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๒

การจัดซื้อ - จัดจ้าง

บริหารกำลังพล

ติดต่อขอรับบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" ครั้งที่ ๑๑

ติดต่อขอรับบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" ครั้งที่ ๑๑ สำหรับรอบสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙๐๐ – ๒๑๓๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ไม่เสียค่าใช้จ่ายและบัตรมีจำนวนจำกัด) ได้ที่ กองกิจการพลเรือน สำนักกิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร. ๐๒-๕๓๔-๒๑๐๓ ตั้งแต่วันที่ ๓ -๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ (๐๘๐๐ -๑๖๐๐ น.)

Read 53 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.