การจัดซื้อ - จัดจ้าง

บริหารกำลังพล

ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ครบรอบ ๖๘ ปี

นาวาอากาศเอก ขจรฤทธิ์ แก้วอําไพ ผู้อํานวยการกองกิจการพลเรือน สํานักกิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ครบรอบ ๖๘ ปี (ก้าวสู่ปีที่ ๖๙) โดยมี คุณ อุทุมพร เสรีวงศ์ ณ อยุธยา บรรณาธิการข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ บริษัท สยามรัฐ จํากัด 

Read 51 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.