สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒

สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๑ สนใจสั่งจองได้ที่ แผนกจัดดําเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๖๘ และ ๒-๖๘๗๑ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๒

การจัดซื้อ - จัดจ้าง

บริหารกำลังพล

ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ครบรอบ ๖๘ ปี

นาวาอากาศเอก ขจรฤทธิ์ แก้วอําไพ ผู้อํานวยการกองกิจการพลเรือน สํานักกิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ครบรอบ ๖๘ ปี (ก้าวสู่ปีที่ ๖๙) โดยมี คุณ อุทุมพร เสรีวงศ์ ณ อยุธยา บรรณาธิการข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ บริษัท สยามรัฐ จํากัด 

Read 70 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.