สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒

สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๑ สนใจสั่งจองได้ที่ แผนกจัดดําเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๖๘ และ ๒-๖๘๗๑ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๒

การจัดซื้อ - จัดจ้าง

บริหารกำลังพล

กองทัพอากาศ สนับสนุนเครื่องบิน C-๑๓๐ จัดส่งเครื่องสูบน้ำของ กทม. เพิ่มเติมอีก ๑ เที่ยวบิน

วันพฤหัสบดี, 28 มิถุนายน 2561
Read 97 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.