Notice: Undefined index: view in D:\dcahosts\new.dca.rtaf.mi.th\components\com_content\router.php on line 48
 พิธีแถลงข่าว และรับมอบเงินบริจาค การแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๑ - กรมกิจการพลเรือน ทหารอากาศ (Directorate of Civil Affairs RTAF)

สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒

สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๑ สนใจสั่งจองได้ที่ แผนกจัดดําเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๖๘ และ ๒-๖๘๗๑ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๒

บริหารกำลังพล

พิธีแถลงข่าว และรับมอบเงินบริจาค การแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๑

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว และรับมอบเงินบริจาค การจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ 

โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย

๑. พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ ประธานกรรมการอำนวยการจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๑ 

๒. คุณดนุพร แก้วกาญจน์ (แจ้) ผู้แทนนักร้องรับเชิญ

๓. คุณวสุ แสงสิงแก้ว (จิ๊บ) ผู้แทนนักร้องรับเชิญ

๔. คุณวรัณณภา สุธนเมธี (มิ้ม) ผู้แทนนักร้องรับเชิญ

การแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๑ บรรเลงโดย วงซิมโฟนีออร์เคสตร้าของกองทัพอากาศ (The Royal Thai Air Force Symphony Orchestra) ซึ่งประกอบด้วย นักดนตรี และคณะนักร้องหมู่ประสานเสียง จำนวนกว่า ๑๕๐ คน โดยมี นาวาอากาศตรี พิรุณ เจ๊ะวงศ์ และเรืออากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ อรุณสุโข เป็นผู้อำนวยเพลง นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนักร้องรับเชิญที่มีชื่อเสียง ได้แก่ คุณดนุพร แก้วกาญจน์ (แจ้), คุณอิสริยา คูประเสริฐ (หนึ่ง), คุณวสุ แสงสิงแก้ว (จิ๊บ), คุณจักรวาล เสาธงยุติธรรม (หนึ่ง), คุณศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์ (โรส), คุณอภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข (แสตมป์), คุณกันยารัตน์ ติยะพรชัย (ลุลา) และ คุณวรัณณภา สุธนเมธี (มิ้ม) โดยกำหนดจัดการแสดง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จำนวน ๒ รอบ ดังนี้ 

- รอบสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. 

- รอบเสด็จพระราชดำเนิน วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา ในการนี้ ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ                      มาทอดพระเนตรการแสดง

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๑ รอบสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป สามารถติดต่อขอรับบัตรได้ที่ กองกิจการพลเรือนทหารอากาศ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทรศัพท์ ๐ ‭๒๕๓๔ ๒๑๐๓‬ ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (บัตรมีจำนวนจำกัด) ทั้งนี้ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชากองทัพอากาศ ชื่อบัญชี “ทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนา” เลขที่บัญชี ‭๐๕๗ – ๓ – ๔๔๕๘๐ – ๖ ‬ หรือบริจาคได้ที่หน้างาน ในวันจันทร์ที่ ๑๖ และ วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ‭๒๕๓๔ ๐๘๐๐‬ และโทรสาร ๐ ‭๒๕๓๔ ๑๖๐๘

Read 106 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.