การจัดซื้อ - จัดจ้าง

บริหารกำลังพล

หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ออกให้บริการพี่น้องประชาชน ณ จังหวัดจันทบุรี

พลอากาศตรี พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบส่วนต่อเติมหลังคาโรงอาหารให้กับโรงเรียนบ้านเนินจำปา และก่อสร้างห้องน้ำให้กับโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก มานพ มัสสุ รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ นำหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ออกให้บริการพี่น้องประชาชนโดยมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และการให้บริการทางการแพทย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลพวา และโรงเรียนบ้านเนินจำปา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

Read 38 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.