สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒

สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๑ สนใจสั่งจองได้ที่ แผนกจัดดําเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๖๘ และ ๒-๖๘๗๑ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๒

บริหารกำลังพล

ร่วมงานแถลงข่าว กิจกรรมแถลงผลงาน และการรวมพลัง สร้างความรัก ความสามัคคี ของคนในชาติ

พลอากาศตรี ทศวรรณ  รัตนแก้วกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมงานแถลงข่าว กิจกรรมแถลงผลงาน และการรวมพลัง สร้างความรัก ความสามัคคี ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ "สืบสาน รวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง" เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กอ.รมน.ชั้น๓ อาคารรื่นฤดี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

Read 67 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.