สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒

สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๑ สนใจสั่งจองได้ที่ แผนกจัดดําเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๖๘ และ ๒-๖๘๗๑ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๒

บริหารกำลังพล

การจัดงานมหกรรมการจัดการความรู้นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๕

พลอากาศเอก วิเชียร ธรรมาธร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการจัดงานมหกรรมการจัดการความรู้นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ประจําปี๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓๕ โดยมี พลอากาศตรี พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ นำผลงานของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ จัดแสดงในกิจกรรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) 

 

Read 86 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.