สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒

สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๑ สนใจสั่งจองได้ที่ แผนกจัดดําเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๖๘ และ ๒-๖๘๗๑ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๒

บริหารกำลังพล

แถลงข่าว การจัดกิจกรรม Air Force Run 2018 วิ่งมหากุศล

พลอากาศเอก ยรรยง คันธสร รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมแถลงข่าว การจัดกิจกรรม Air Force Run 2018 วิ่งมหากุศลเพื่อทํานุบํารุงพระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่

Read 104 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.