สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒

สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๑ สนใจสั่งจองได้ที่ แผนกจัดดําเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๖๘ และ ๒-๖๘๗๑ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๒

บริหารกำลังพล

พสบ.ทอ. รุ่นพิเศษ ศึกษาแนวทาง ศาสตร์พระราชาลงสู่การปฏิบัติ เพื่อฟื้นฟู และอนุรักษ์ ดิน น้ำ ป่า

พลอากาศเอก ภาณุพงศ์ เสยยงคะ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็นหัวหน้าคณะฯ นำผู้เข้ารับการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.)​ รุ่นพิเศษ โดยมี พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าศึกษาแนวทางในการดำเนินการเข้าทำฝายแม้วชลอน้ำ ณ ลำน้ำห้วยล้า ต.สถาน จว.น่าน จากนั้น นำคณะเข้าศึกษา แนวทางพื้นที่ต้นน้ำแบบในการนำศาสตร์พระราชาลงสู่การปฏิบัติ เพื่อฟื้นฟู และอนุรักษ์ ดิน น้ำ ป่า ในการนี้ได้มอบแผงโซล่า เพื่อใช้ประโยชน์ของศูนย์ จำนวน ๓๐๐ แผงรวมค่าติดตั้งอีก ๓๐,๐๐๐ บาท ณ ศูนย์กสิกรรม ชุมชนต้นน้ำน่าน ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จว.น่าน เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

Read 85 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.