สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒

สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๑ สนใจสั่งจองได้ที่ แผนกจัดดําเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๖๘ และ ๒-๖๘๗๑ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๒

บริหารกำลังพล

ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุรายการ จ.ส.๑๐๐ ในโอกาสครบ ๒๗ ปี

นาวาอากาศเอก สุวัฒน์ จตุรงค์พลาธิปัต รองผู้อำนวยการ กองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุรายการ จ.ส.๑๐๐ ในโอกาสครบ ๒๗ ปี โดยมี คุณวรนุช เย็นชมชื่น ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สถานีวิทยุรายการ จ.ส.๑๐๐ บริษัท แปซิฟิก คอเปอเรชั่น จำกัด

Read 95 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.