สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒

สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๑ สนใจสั่งจองได้ที่ แผนกจัดดําเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๖๘ และ ๒-๖๘๗๑ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๒

บริหารกำลังพล

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นพิเศษ

พลอากาศเอก ภาณุพงศ์ เสยยงคะ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นพิเศษ โดยมี คณะผู้บัญชาการกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีแสดงความยินดี เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาคารหอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๖

Read 97 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.