สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒

สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๑ สนใจสั่งจองได้ที่ แผนกจัดดําเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๖๘ และ ๒-๖๘๗๑ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๒

บริหารกำลังพล

วันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ครบรอบ ๑๕ ปี

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ครบรอบ ๑๕ ปี ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ และมอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ รางวัลบุคคลดีเด่น เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

Read 136 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.