สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒

สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๑ สนใจสั่งจองได้ที่ แผนกจัดดําเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๖๘ และ ๒-๖๘๗๑ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๒

บริหารกำลังพล

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ (สายงานกิจการพิเศษ) เดินทางตรวจเยี่ยมกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ (สายงานกิจการพิเศษ) เดินทางมาตรวจเยี่ยม กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เพื่อรับทราบ และมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ โดยมี พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ

Read 29 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.