สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒

สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๑ สนใจสั่งจองได้ที่ แผนกจัดดําเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๖๘ และ ๒-๖๘๗๑ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๒

บริหารกำลังพล

ติดต่อเรา

 กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

เลขที่ ๑๗๑ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ถ.พหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
เว็บไซต์ www.dca.rtaf.mi.th (ทสส.กร.ทอ. ๒-๘๔๔๔)

 

 

เบอร์ติดต่อภายใน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

 

 

 

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.