สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒

สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๑ สนใจสั่งจองได้ที่ แผนกจัดดําเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๖๘ และ ๒-๖๘๗๑ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๒

บริหารกำลังพล

Up

ระเบียบและคำสั่ง

ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยป้ายประชาสัมพันธ์และจอแสดงภาพสีจริง พ.ศ.๒๕๕๙
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติผูู้ทำคุณประโยชน์แก่ ทอ. พ.ศ.๒๕๕๕
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๕
 
 
Powered by Phoca Download

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.