การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

มุมกำลังพล

บริหารกำลังพล

กิจกรรมที่สำคัญ

Prev Next

กิจกรรม “โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต”

กิจกรรม “โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต”

กองทัพอากาศ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เทลซัน เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรม “โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต”...

Read more

รับสมัครเข้าโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๓

รับสมัครเข้าโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๓

รับสมัครเข้าโครงการฝึกอบรม พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ – ๑๓ มีนาคม...

Read more

พิธีรับมอบเครื่องห่มกันหนาว และปล่อยขบวนรถช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

พิธีรับมอบเครื่องห่มกันหนาว และปล่อยขบวนรถช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องห่มกันหนาว และปล่อยขบวนรถช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว เนื่องจากได้เกิดสภาวะอากาศหนาวเย็นในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชาชนได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็น และยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว รวมทั้งอุปกรณ์จำเป็นต่อการดำรงชีพเป็นจำนวนมาก ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ จึงได้เตรียมความพร้อมในการบรรเทาความเดือดร้อน...

Read more

พิธีเปิดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ประจําปี ๖๑ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องสักกเทวราช...

Read more

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ และภาคีเครือข่าย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ และภาคีเครือข่าย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ พร้อมคณะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ และภาคีเครือข่าย ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)...

Read more

พสบ.ทอ.ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

พสบ.ทอ.ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร ทอ. (พสบ.ทอ.) ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐...

Read more

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โดยมี พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๑...

Read more

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนด้อยโอกาส ร่วมกับสำนักรองนายกรัฐมนตรี

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนด้อยโอกาส ร่วมกับสำนักรองนายกรัฐมนตรี

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบหมายให้ พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนด้อยโอกาส ร่วมกับสำนักรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก...

Read more

พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ (ท่านเก่า) ส่งมอบหน้าที่การปฏิบัติราชการ และการบังคับบัญชาให้กับ พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ (ท่านใหม่) โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง...

Read more

วันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ครบรอบ ๑๔ ปี

วันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ครบรอบ ๑๔ ปี

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลพ่อปู่ทองคำ พิธีสงฆ์ พิธีมอบใบประกาศ และของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ รวมทั้งพิธีมอบใบประกาศ และโล่บุคคลดีเด่น ของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ...

Read more

ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร กองบิน ๔๖

ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร กองบิน ๔๖

พลอากาศตรี พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ของกองทัพอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ ผู้บังคับการกองบิน...

Read more

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “ผู้นำระดับยุทธศาสตร์”

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “ผู้นำระดับยุทธศาสตร์”

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “ผู้นำระดับยุทธศาสตร์” ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๑ โดยมี พลอากาศตรี น้อย...

Read more

พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การถ่ายภาพวนภาวะวิกฤติ (COMBAT CAMERA)

พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การถ่ายภาพวนภาวะวิกฤติ (COMBAT CAMERA)

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การถ่ายภาพวนภาวะวิกฤติ (COMBAT CAMERA) เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ...

Read more

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือนกองบิน ๗

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือนกองบิน ๗

พลอากาศตรี สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม สายวิทยาการกิจการพลเรือนกองบิน ๗ ประจำปีงบประมาณ ๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก เจริญ...

Read more

ตรวจเยี่ยมแผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๕๖ ประจำปีงบประมาณ ๖๐

ตรวจเยี่ยมแผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๕๖ ประจำปีงบประมาณ ๖๐

พลอากาศตรี สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม แผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๕๖ ประจำปีงบประมาณ ๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก...

Read more

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อมัลติมีเดียฯ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อมัลติมีเดียฯ

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อมัลติมีเดีย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานเพื่อผลิตสื่อมัลติมีเดีย ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐...

Read more

พิธีมอบทุนการศึกษา สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีมอบทุนการศึกษา สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐...

Read more

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองบิน ๒๓

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์  กองบิน ๒๓

พลอากาศตรี สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม สายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองบิน ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก...

Read more

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองบิน ๑

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองบิน ๑

พลอากาศตรี สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางพร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองบิน ๑ เพื่อให้หน่วยได้รับทราบนโยบายที่เกี่ยวข้อง และร่วมพิจารณาแก้ไขข้อขัดข้องของหน่วยในสายวิทยาการ ด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งให้คำแนะนำ และเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานของแผนกกิจการพลเรือน...

Read more

พิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ๙ เมษายน ๒๕๖๐

พิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ๙ เมษายน ๒๕๖๐

 พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง...

Read more

การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

มุมกำลังพล

บริหารกำลังพล

Bn_ข่าวประจำวัน ทอ.
 

ปฏิทินตารางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

1170804
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
รวมทั้งสิ้น
37
191
1416
1067
5557
1170804
IP ของคุณ 119.46.201.125
Server Time: 2017-11-25 12:16:27

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.