ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๐

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๐ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๕๙ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๐

          

         

Read more

กิจกรรมที่สำคัญ

Prev Next

ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองบิน ๕

ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองบิน ๕

พลอากาศตรี สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ท่องเที่ยวใน กองบิน ๕ โดยมี นาวาอากาศเอก สรวิชญ์ สุรกุล...

Read more

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์โรงเรียนการบิน

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์โรงเรียนการบิน

พลอากาศตรี สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนการบิน ประจำปีงบประมาณ ๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนการบินให้การต้อนรับ...

Read more

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานรับมอบน้ำดื่มแพนดอร่า

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานรับมอบน้ำดื่มแพนดอร่า

พลอากาศโท ณัฐพงศ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานรับมอบน้ำดื่มแพนดอร่า จำนวน ๕๐,๐๐๐ ขวด รวมมูลค่า ๓๕๐,๐๐๐ บาท นำโดย มร.นีลส์...

Read more

การประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำร่างแนวทางปฏิบัติ ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ปี ๖๐ - ๖๔

การประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำร่างแนวทางปฏิบัติ ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ปี ๖๐ - ๖๔

นาวาอากาศเอก วีรชน นรานุต รองผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ผู้แทนกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำร่างแนวทางปฏิบัติของ กห. ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ปี ๖๐ - ๖๔ โดยมีกิจกรรมทั้งการฟังบรรยายในหัวข้อ...

Read more

ผู้แทนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ร่วมการประชุมเพื่อรับทราบบัญชาของ นรม.

ผู้แทนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ร่วมการประชุมเพื่อรับทราบบัญชาของ นรม.

นาวาอากาศเอก วีรชน นรานุต รองผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบบัญชาของ นรม. ภายหลังการประชุม กปภ.ช. ครั้งที่ ๑/๖๐  และร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินการในภาพรวมของ...

Read more

พิธีการปล่อยขบวนรถนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ลงไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัย

พิธีการปล่อยขบวนรถนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ลงไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัย

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน ทำการปล่อยขบวนรถนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ลงไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยการส่งรถยนต์บรรทุกสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากภาคพลเรือนและเอกชน เดินทางไปสู่ ๓ กองบินในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ กองบิน๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กองบิน...

Read more

ร่วมงานวันคล้ายสถาปนา สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕

ร่วมงานวันคล้ายสถาปนา สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕

นาวาอากาศเอก ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ รองผู้อำนวยการ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะผู้แทนกองทัพอากาศ พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายสถาปนา สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕...

Read more

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ รับมอบถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ รับมอบถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย

พลอากาศโท ณัฐพงศ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานรับมอบถุงยังชีพ จำนวน ๘๐๐ ชุด และสุขากระดาษ จำนวน ๕๐๐ ชุด จาก...

Read more

ผู้แทนกองทัพอากาศ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้กรณีเร่งด่วน

ผู้แทนกองทัพอากาศ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้กรณีเร่งด่วน

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้กรณีเร่งด่วน เพื่อนำสิ่งของไปมอบให้กับประชาชนเดือดร้อนจากอุทกภัย อาทิ ถุงยังชีพ จำนวน ๕,๐๐๐ ถุง, เรือพร้อมไม้พาย, เวชภัณฑ์...

Read more

โครงการฝึกอบรม พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร ทอ. (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๒

โครงการฝึกอบรม พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร ทอ. (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๒

โครงการฝึกอบรม พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร ทอ. (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๒ ระหว่าง ๓๐ พ.ค. – ๔ ก.ค.๖๐...

Read more

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนบ้านผาเสริฐ จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนบ้านผาเสริฐ จังหวัดเชียงราย

พลอากาศตรี ศุภณัฏฐ หนูรอด ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และคณะนักศึกษาปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต...

Read more

ติดตามสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ และวางแผนการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้

ติดตามสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ และวางแผนการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เป็นประธานเปิดวอร์รูมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ติดตามสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ และวางแผนการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เชื่อมโยง และประสานการปฏิบัติกับกองบินในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐...

Read more

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางพร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ พลอากาศเอก ทวิเดนศ อังศุสิงห์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม...

Read more

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ รองเสนาธิการทหารอากาศ

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ รองเสนาธิการทหารอากาศ

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางพร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ พลอากาศโท วงศกร ​เปาโรหิตย์  รองเสนาธิการทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม...

Read more

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ ผู้บัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศ

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ ผู้บัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศ

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางพร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ ผู้บัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศ ดังนี้ พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์​​ปิ่นแก้ว ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ  ,...

Read more

ร่วมอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ร่วมอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศตรี สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พร้อมคณะ ร่วมอวยพรปีใหม่ พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐...

Read more

ผู้แทนกองทัพอากาศ รับมอบถุงยังชีพ จากสำนักปฏิบัติธรรมบ้านดอนหันโนนหินแห่

ผู้แทนกองทัพอากาศ รับมอบถุงยังชีพ จากสำนักปฏิบัติธรรมบ้านดอนหันโนนหินแห่

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ รับมอบถุงยังชีพ จากสำนักปฏิบัติธรรมบ้านดอนหันโนนหินแห่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒,๐๐๐ ถุง นำไปมอบเพื่อบรรเทาภัยให้ผู้ประสบภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่...

Read more

ร่วมอบรมสัมมนาพัฒนาเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์กับสื่อสารมวลชน

ร่วมอบรมสัมมนาพัฒนาเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์กับสื่อสารมวลชน

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดอบรมสัมมนาพัฒนาเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์กับสื่อสารมวลชน โดยกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ส่งผู้แทนกองทัพอากาศ เข้าร่วมอบรม จำนวน ๓ นาย ได้แก่ นาวาอากาศตรีหญิง ธนวรรณ อำนรรฆสรเดช...

Read more

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครบรอบ ๖๙ ปี

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครบรอบ ๖๙ ปี

พลอากาศตรี สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครบรอบ ๖๙ ปี เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค.๕๙ ณ...

Read more

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์ กองบิน ๔

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์ กองบิน ๔

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์ กองบิน ๔ ประจำปีงบประมาณ ๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก...

Read more

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสันพันธ์ กองบิน ๔๑

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสันพันธ์ กองบิน ๔๑

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสันพันธ์ กองบิน ๔๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก...

Read more

โครงการชุมชนสัมพันธ์ กองทัพอากาศ รุ่นที่ ๑/๖๐ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

โครงการชุมชนสัมพันธ์ กองทัพอากาศ รุ่นที่ ๑/๖๐ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

โครงการชุมชนสัมพันธ์ กองทัพอากาศ รุ่นที่ ๑/๖๐ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  นำคณะผู้นำชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ และวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙...

Read more

ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า และการเตรียมการพิธีเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ

ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า และการเตรียมการพิธีเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ

พลอากาศตรี ศุภณัฏฐ หนูรอด ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า และการเตรียมการพิธีเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ณ สถานีรายงานดอยอินทนนท์ เชียงใหม่  ในการนี้ นาวาอากาศเอก...

Read more

ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมชม ให้กำลังใจ และอุดหนุนซื้อข้าวกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมชม ให้กำลังใจ และอุดหนุนซื้อข้าวกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมชม ให้กำลังใจ และอุดหนุนซื้อข้าวกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่นำข้าวมาจำหน่ายในงาน ทัพฟ้าช่วยชาวนา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ...

Read more

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานเปิดโครงการ “ผักสวนครัว รั้วกินได้”

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานเปิดโครงการ “ผักสวนครัว รั้วกินได้”

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานเปิดโครงการ “ผักสวนครัว รั้วกินได้” ปลูกพืชผักแปลงเกษตรแบบอินทรีย์จำนวน ๙ ชนิด ได้แก่ กะเพรา โหระพา...

Read more

จก.กร.ทอ. พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

จก.กร.ทอ. พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

พลอากาศโท ณัฐพงษ์  วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางพร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในเขตบริเวณพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๒  โดยมี นาวาอากาศเอก...

Read more

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ รายการ "รักเมืองไทย"

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ รายการ "รักเมืองไทย"

เมื่อวันที่ ๗ พ.ย.๕๙ พลอากาศโท ณัฐพงษ์  วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ รายการ "รักเมืองไทย" เรื่อง กองทัพอากาศตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ซึ่งจะเผยแพร่ออกอากาศ...

Read more

การประชุมพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว กับหน่วยเกี่ยวข้อง และกองบิน

การประชุมพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว กับหน่วยเกี่ยวข้อง และกองบิน

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศได้จัดประชุมพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว กับหน่วยเกี่ยวข้อง และกองบิน ณ ที่ตั้งต่างจังหวัด ผ่านระบบ VTC โดยมี นาวาอากาศเอก รณชัย เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ...

Read more

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ รับมอบข้าวสารจากโรงสียิ่งเจริญค้าข้าวสารคาม

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ รับมอบข้าวสารจากโรงสียิ่งเจริญค้าข้าวสารคาม

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ รับมอบข้าวสารจากโรงสียิ่งเจริญค้าข้าวสารคาม เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

Read more

รองเสนาธิการทหารอากาศ (กร.กษ.) ตรวจเยี่ยมกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

รองเสนาธิการทหารอากาศ (กร.กษ.) ตรวจเยี่ยมกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศโท วงศกร ​เปาโรหิตย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ (สายงานกิจการพลเรือนและกิจการพิเศษ) ตรวจเยี่ยมกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เพื่อหารือราชการ และรับฟังการชี้แจงการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ โดยมี พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ให้การต้อนรับ...

Read more

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติฯ

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติฯ

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านกิจการพลเรือนและการบรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ เพื่อนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในอนาคต เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙...

Read more

การประชุมนายทหารกิจการพลเรือนทหารอากาศฯ

การประชุมนายทหารกิจการพลเรือนทหารอากาศฯ

พลอากาศตรี สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานการประชุมนายทหารกิจการพลเรือนทหารอากาศ ทุกกองบิน เพื่อมอบแนวทางการทำงาน ให้เป็นเอกภาพ มีการวางแผนรวมกัน เพื่อทำให้การปฏิบัติเกิดความสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อวันที่ ๒๒...

Read more

วันคล้ายวันสถาปนา กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ครบรอบ ๑๓ ปี

วันคล้ายวันสถาปนา กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ครบรอบ ๑๓ ปี

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำกรมฯ พร้อมทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ และบุคคลดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ...

Read more

สัมมนา"การจัดทำหลักนิยม กร.ทอ. ครั้งที่ ๑

สัมมนา"การจัดทำหลักนิยม กร.ทอ. ครั้งที่ ๑

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนา"การจัดทำหลักนิยม กร.ทอ. ครั้งที่ ๑" เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓...

Read more

กองทัพสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และคณะ เยี่ยมชมกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

กองทัพสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และคณะ เยี่ยมชมกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ให้การต้อนรับ Dr. phil. Anne Schulz, Senior Academic Director...

Read more

กิจกรรม "ทัพฟ้าปฏิวัติสุขภาพด้วยธรรมชาติบำบัด" (รุ่นที่ ๒)

กิจกรรม "ทัพฟ้าปฏิวัติสุขภาพด้วยธรรมชาติบำบัด" (รุ่นที่ ๒)

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "ทัพฟ้าปฏิวัติสุขภาพด้วยธรรมชาติบำบัด" (รุ่นที่ ๒) เมื่อวันที่ ๘ - ๙...

Read more

พิธีเปิดกิจกรรมโครงการ “ หนึ่งปณิธานความดี ทำดีเพื่อพ่อ ”

พิธีเปิดกิจกรรมโครงการ “ หนึ่งปณิธานความดี ทำดีเพื่อพ่อ ”

นาวาอากาศเอก ฐากูร  นาครทรรพ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนทหารอากาศ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ “ หนึ่งปณิธานความดี ทำดีเพื่อพ่อ ” เตรียมความพร้อมติวสอบ GAT/PAT โดยทำการถ่ายทอดสัญญาณสด ด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์...

Read more

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลฯ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลฯ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๖ จำนวน ๑๑ อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่...

Read more

ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรฯ ขั้นสุดท้าย

ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรฯ ขั้นสุดท้าย

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำพวกทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ขั้นสุดท้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

Read more

ผลการประกวดบทกลอน และรูปภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ

ผลการประกวดบทกลอน และรูปภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ

ประกาศ...ผลการประกวดบทกลอน และรูปภาพ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ ๗ รอบ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๕๙ รายละเอียด 

Read more

ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรฯ

ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรฯ

ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำพวกทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขั้นที่ ๑

Read more

พิธีบวงสรวงและอัญเชิญพระรูปหล่อ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถฯ

พิธีบวงสรวงและอัญเชิญพระรูปหล่อ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถฯ

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานพิธีบวงสรวงและอัญเชิญพระรูปหล่อ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดากองทัพอากาศ  ประดิษฐาน ณ...

Read more

กิจกรรมขุดลอกคูคลอง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กิจกรรมขุดลอกคูคลอง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

สำนักงานเขตบางเขน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดพิธีเปิดกิจกรรมขุดลอกคูคลอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ...

Read more

กิจกรรมส่งมอบโครงการ "เทพประทานธารา" ฌ วัดบ้านน้ำทองน้อย จ.พิษณุโลก

กิจกรรมส่งมอบโครงการ "เทพประทานธารา" ฌ วัดบ้านน้ำทองน้อย จ.พิษณุโลก

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ร่วมกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) , คณะ พสบ.ทอ. รุ่นที่ ๑๐ และ...

Read more

เชิญร่วมกิจกรรมและร่วมการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา

เชิญร่วมกิจกรรมและร่วมการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา

กองทัพอากาศขอเชิญ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียน นิสิตนักศึกษา ร่วมกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ...

Read more

งานทอดผ้าป่าการกุศล "กองบุญ กองทุน สานฝัน ปันสุข ถวายพ่อและแม่ของแผ่นดิน"

งานทอดผ้าป่าการกุศล "กองบุญ กองทุน สานฝัน ปันสุข ถวายพ่อและแม่ของแผ่นดิน"

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ได้จัดเจ้าหน้าที่ทำงาน ร่วมงานทอดผ้าป่าการกุศล "กองบุญ กองทุน สานฝัน ปันสุข ถวายพ่อและแม่ของแผ่นดิน" เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย.๕๙ ณ...

Read more

รองผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ พสบ.ทอ. รุ่นที่ ๑๑

รองผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ พสบ.ทอ. รุ่นที่ ๑๑

นาวาอากาศเอก วีรชน นรานุต รองผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ รุ่นที่ ๑๑ ในหัวข้อ "บทบาทและภารกิจของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ" โดยมีวัตถุประสงค์...

Read more

โครงการก่อสร้างโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ แห่งใหม่ในพื้นที่ กองบิน ๔

โครงการก่อสร้างโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ แห่งใหม่ในพื้นที่ กองบิน ๔

พลอากาศโท มานะ ประสพศรี รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะประธาน คณะอนุกรรมการด้านกิจการพลเรือน ประชาสัมพันธ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ เดินทางไปร่วมชี้แจง ทำความเข้าใจ...

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN AirForce Education and Training (AAFET)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN AirForce Education and Training (AAFET)

นาวาอากาศเอก วีรชน นรานุต รองผู้อำนวยการ กองบรรเทาสาธารณภัย สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN AirForce Education and Training...

Read more

ฟังสารของผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๕๙

ฟังสารของผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๕๙

ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ฟังสารของผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๕๙ โดยมี พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์...

Read more

การประชุมหารือทางทหารระหว่างไทย - สหรัฐ ครั้งที่ ๑๘

การประชุมหารือทางทหารระหว่างไทย - สหรัฐ ครั้งที่ ๑๘

กองบรรเทาสาธารณภัย สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ จัดผู้แทนเข้าร่วมการประชุมหารือทางทหารระหว่างไทย - สหรัฐ ครั้งที่ ๑๘ (THAI-TAC WG XVlll) โดยมี...

Read more

การประชุมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๑/๕๙

การประชุมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๑/๕๙

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในส่วนของกองทัพอากาศ ได้ดำเนินการประชุมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ และ VTC ไปยังกองบิน และ รร.การบิน เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการแก้ไขคำสั่งแต่งตั้ง ของคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในส่วนของกองทัพอากาศ ปี ๕๙...

Read more

พิธีมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ โรงเรียนชนบทที่ห่างไกลความเจริญ และขาดแคลนงบประมาณ

พิธีมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ โรงเรียนชนบทที่ห่างไกลความเจริญ และขาดแคลนงบประมาณ

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ โรงเรียนชนบทที่ห่างไกลความเจริญ และขาดแคลนงบประมาณ ตามโครงการกองทุนการศึกษา โดยพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม...

Read more

ร่วมการประชุมกองอำนวยการทดสอบการใช้กำลัง กองทัพอากาศ ประจำปี ๕๙

ร่วมการประชุมกองอำนวยการทดสอบการใช้กำลัง กองทัพอากาศ ประจำปี ๕๙

นาวาอากาศเอก วีรชน นรานุต รองผู้อำนวยการ กองบรรเทาสาธารณภัย สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เข้าร่วมการประชุมกองอำนวยการทดสอบการใช้กำลัง กองทัพอากาศ ประจำปี ๕๙ (ส่วนวางแผนฯ)...

Read more

พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแบบทองคำ ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กองทัพอากาศ

พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแบบทองคำ ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กองทัพอากาศ

พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ / หัวหน้าสำนักงานช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแบบทองคำ รวมทั้งใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กองทัพอากาศ...

Read more

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙...

Read more

การประชุมคณะกรรมการอาเซียนกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑/๕๙

การประชุมคณะกรรมการอาเซียนกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑/๕๙

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ จัดผู้แทนเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการอาเซียนกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑/๕๙ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตและกิจกรรมของกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๕๙ ไตรมาสที่ ๑ รวมทั้งแผนงานการดำเนินงานฯ ไตรมาสที่...

Read more

กองกิจการพลเรือน จัดเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ว่าราชการ จว.สระบุรี และร่วมประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการ

กองกิจการพลเรือน จัดเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ว่าราชการ จว.สระบุรี และร่วมประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการ

กองกิจการพลเรือน สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ จัดเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ว่าราชการ จว.สระบุรี และร่วมประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการ เมื่อวันที่ ๕ ก.พ.๕๙ ณ จว.สระบุรี ก่อนกระทำพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์...

Read more

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ทหารอากาศ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ทหารอากาศ

พลอากาศตรี พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ทหารอากาศ ประจำปี ๕๙ ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ ก.พ.๕๙...

Read more

การประชุมเพื่อพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ

การประชุมเพื่อพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ

นาวาอากาศเอก วีรชน นรานุต รองผู้อำนวยการ กองบรรเทาสาธารณภัย สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๘) เพิ่มเติม สำหรับการเตรียมความพร้อมของยุทโธปกรณ์สำหรับปฎิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้...

Read more

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระฯ

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระฯ

กองกิจการพลเรือน สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ  โดยมี พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ร่วมเป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค.๕๙ ณ กองกิจการพลเรือน...

Read more

สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ รายการ"รักเมืองไทย"

สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ รายการ"รักเมืองไทย"

พลอากาศโท มานะ ประสพศรี รองเสนาธิการทหารอากาศ (กร.,กษ.) ในฐานะ ประธาน คณก.จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในส่วนของ ทอ. ประจำปี ๒๕๕๙...

Read more

มอบปฏิทินอิสลามของกองทัพอากาศ ปี ๕๙ ณ มัสยิดกุฎีช่อฟ้า

มอบปฏิทินอิสลามของกองทัพอากาศ ปี ๕๙ ณ มัสยิดกุฎีช่อฟ้า

นาวาอากาศเอก กรกฎ ทิมไสว ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทนมอบปฏิทินอิสลามของกองทัพอากาศ ปี ๕๙ ให้กับ มัสยิดกุฎีช่อฟ้า อ.พระนครศรีอยุธยา...

Read more

พิธีปิดโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมผู้ทำหน้าที่โฆษก พิธีกร และผู้ดำเนินรายการฯ

พิธีปิดโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมผู้ทำหน้าที่โฆษก พิธีกร และผู้ดำเนินรายการฯ

พลอากาศตรี สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมผู้ทำหน้าที่โฆษก พิธีกร และผู้ดำเนินรายการ กองทัพอากาศ รุ่นที่ ๑ ณ ห้องประชุมสักกเทวราช...

Read more

ผู้แทนกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางมอบปฏิทินอิสลาม

ผู้แทนกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางมอบปฏิทินอิสลาม

นาวาอากาศเอก กรกฎ ทิมไสว ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทนกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางพร้อมคณะ มอบปฏิทินอิสลาม โดยมี อิหม่ามประจำมัสยิดเป็นผู้แทนรับมอบ ณ...

Read more

ร่วมงานวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา กรมกิจการพลเรือนทหาร

ร่วมงานวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา กรมกิจการพลเรือนทหาร

พลอากาศตรี สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา กรมกิจการพลเรือนทหาร ครบรอบ ๑๙ ปี ณ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย...

Read more

การประชุมรับฟังความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการ ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ

การประชุมรับฟังความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการ ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ

ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ จัดผู้แทน นาวาอากาศเอก วีรชน นรานุต รองผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เข้าร่วมประชุม รับฟังความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์...

Read more

พิธีประดับปีกกิจการพลเรือนทหารอากาศ และพิธีประดับยศสังกัด กร.ทอ.

พิธีประดับปีกกิจการพลเรือนทหารอากาศ และพิธีประดับยศสังกัด กร.ทอ.

พลอากาศโท ณัฐพงษ์  วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับปีกกิจการพลเรือนทหารอากาศ พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และพิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวน สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในวันที่ ๒๖...

Read more

การบรรยายสรุป ให้แก่คณะนักศึกษาจากคณะสังคมสงเคราะห์ฯ

การบรรยายสรุป ให้แก่คณะนักศึกษาจากคณะสังคมสงเคราะห์ฯ

กองบรรเทาสาธารณภัย สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ จัดการบรรยายสรุป ให้แก่คณะนักศึกษาจากคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก...

Read more

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการประชาสัมพันธ์ฯ

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการประชาสัมพันธ์ฯ

พลอากาศโท ณัฐพงษ์  วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๕๔ ปี (ก้าวสู่ปีที่ ๕๕) โดยมีคุณสุมลพันธ์ ...

Read more

ผู้เเทนกองทัพอากาศสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยเเล้ง

ผู้เเทนกองทัพอากาศสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยเเล้ง

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมี พลอากาศตรี สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้เเทนกองทัพอากาศสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยเเล้งปีหน้า และจัดชุดให้คำแนะนำการช่วยเหลือประชาชนให้...

Read more

กิจกรรมเนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี ๒๕๕๘

กิจกรรมเนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี ๒๕๕๘

นาวาอากาศเอก จรินทร์ ปราบศรีภูมิ รองผู้อำนวยการ กองบรรเทาสาธารณภัย สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)...

Read more

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการฯ

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการฯ

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ โดยมี ข้าราชการระดับ หัวหน้าแผนก และหน่วยขึ้นตรง กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เข้าร่วมประชุม...

Read more

พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ได้จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ระหว่าง พลอากาศโท มานะ ประสพศรี รองเสนาธิการทหารอากาศ และ พลอากาศโท...

Read more

ผู้แทนกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เข้าร่วมประชุม คณก.อาเซียน ทอ. ครั้งที่ ๓/๕๘

ผู้แทนกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เข้าร่วมประชุม คณก.อาเซียน ทอ. ครั้งที่ ๓/๕๘

นาวาอากาศเอก อธิพร แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทนกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เข้าร่วมประชุม คณก.อาเซียน ทอ. ครั้งที่ ๓/๕๘ โดยมี พลอากาศเอก วรฉัตร...

Read more

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เข้ารับการสัมภาษณ์ ด้านบรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เข้ารับการสัมภาษณ์ ด้านบรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ

พลอากาศโท มานะ ประสพศรี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เข้ารับการสัมภาษณ์จากผู้บัญชาการทหารสูงสุด เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านบรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย เเจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน...

Read more

สัมภาษณ์พิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒ ปี กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

สัมภาษณ์พิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒ ปี กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศโท มานะ ประสพศรี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ให้สัมภาษณ์พิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒ ปี กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในวันที่ ๑๖ กันยายน...

Read more

กิจกรรมงาน "One ASEAN, One Response & ASEAN Resilience Symposium"

กิจกรรมงาน "One ASEAN, One Response & ASEAN Resilience Symposium"

กองบรรเทาสาธารณภัย สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ จัดผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมงาน "One ASEAN, One Response & ASEAN Resilience Symposium" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำและทำความเข้าใจกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน...

Read more

การประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศประเทศอาเซียนครั้งที่ ๑๒

การประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศประเทศอาเซียนครั้งที่ ๑๒

พลอากาศเอก ตรีทศ  สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าร่วมการประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศประเทศอาเซียนครั้งที่ ๑๒ (12th ASEAN Air Chiefs Conference: 12th...

Read more

การประชุมคณะทำงานด้านการฝึกศึกษา ทอ.อาเซียน ครั้งที่ ๒

การประชุมคณะทำงานด้านการฝึกศึกษา ทอ.อาเซียน ครั้งที่ ๒

พลอากาศตรี มานัต วงษ์วาทย์ รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะและผู้แทนกองทัพอากาศไทยเข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการฝึกศึกษา ทอ.อาเซียน ครั้งที่ ๒ (2nd  ASEAN Air Forces...

Read more

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำมัลติมีเดียฯ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำมัลติมีเดียฯ

กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำมัลติมีเดียให้กับข้าราชการ กองทัพอากาศ ในส่วนกลาง และต่างจังหวัด จำนวน ๓๐ คน ณ...

Read more

การประชุมจัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์

การประชุมจัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์

นาวาอากาศเอกวีรชน นรานุต รองผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ร่วมประชุมจัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เพื่อปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยมี นาวาอากาศเอกเสกสัณน์ ไชยมาตย์ ผอ.กปพ.สยฝ.ยก.ทอ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม...

Read more

เลี้ยงขอบคุณ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ส่วน บก.กร.ทอ.

เลี้ยงขอบคุณ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ส่วน บก.กร.ทอ.

พลอากาศโทมานะ ประสพศรี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในการเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อขอบคุณ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในส่วนบังคับบัญชาการกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้งานสำเร็จได้อย่างด้วยดี ณ ร้านไก่ย่างโคราช (เพิ่มสิน)...

Read more

การฝึกซ้อมการเกิดอัคคีภัยในเขตพื้นที่ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

การฝึกซ้อมการเกิดอัคคีภัยในเขตพื้นที่ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศตรี นพดล บุญมั่น ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้อำนวยการดับเพลิง ในการฝึกซ้อมการเกิดอัคคีภัยในเขตพื้นที่ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค.๕๘...

Read more

ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงานกิจการวารสารของกองทัพอากาศ

ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงานกิจการวารสารของกองทัพอากาศ

พลอากาศเอก วัธน มณีนัย ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ ในฐานะประธานอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานกิจการสวัสดิการ ทอ.ตรวจเยี่ยมกิจการบริหารวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์กองทัพอากาศ ประกอบด้วย หนังสือพิมพ์ “สารชาวฟ้า” นิตยสาร “ข่าวทหารอากาศ”และ “ข่าวประจำวัน...

Read more

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ”

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  “๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ”

พลอากาศเอก อานนท์ จารยะพันธุ์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ” เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ...

Read more

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เข้ารับมอบเสื้อพระราชทาน Bike for Mom

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เข้ารับมอบเสื้อพระราชทาน Bike for Mom

พลอากาศโท มานะ ประสพศรี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เข้ารับมอบเสื้อพระราชทาน Bike for Mom ณ กองทัพภาคที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ ส.ค.๕๘ 

Read more

สัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อการปฏิบัติการข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ฯ

สัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อการปฏิบัติการข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ฯ

พลอากาศเอก อนันตศักดิ์ อะดุงเดชจรูญ ในฐานะประธาน คณะกรรมการปฏิบัติการข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ของกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อการปฏิบัติการข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ภายใต้ชื่อ "กองทัพอากาศปฏิวัติสังคมออนไลน์ สื่อสร้างสรรค์ เครือข่ายมั่นคง ภาพลักษณ์ยั่งยืน"  เพื่อให้กำลังพลกองทัพอากาศที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์...

Read more

กิจกรรม “ดนตรีในสวนทัพฟ้า ๑๒ สิงหา มหาราชินี”

กิจกรรม “ดนตรีในสวนทัพฟ้า ๑๒ สิงหา มหาราชินี”

พลอากาศเอก ตรีทศ  สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “ดนตรีในสวนทัพฟ้า ๑๒ สิงหา มหาราชินี”  โดยวงดุริยางค์กองทัพอากาศ ณ สวนสุขภาพกองทัพอากาศ (ท่าดินแดง) และกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาถูก...

Read more

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "๖๓ พรรษามหาวชิราลงกรณ"

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "๖๓ พรรษามหาวชิราลงกรณ"

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "๖๓ พรรษามหาวชิราลงกรณ" เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๕๘ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมี พลอากาศเอก ตรีทศ...

Read more

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนงานรองรับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนงานรองรับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ

พลอากาศตรี มานัต วงษ์วาทย์ รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เป็นประธานจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนงานรองรับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ เป็นผู้แทน หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ และในการนี้กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ได้มอบหมายให้...

Read more

ประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ

ประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ

นาวาอากาศเอก สนธิชัย สุวรรณสุข ผอ.กปข.สนผ.กร.ทอ. นำผู้แทนกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของสำนักงานอาเซียน กองทัพอากาศ โดยมี รอง ผอ.สยฝ.ยก.ทอ....

Read more

การแข่งขันเครื่องบินจำลองวิทยุบังคับ " หนูน้อยจ้าวเวหา "

การแข่งขันเครื่องบินจำลองวิทยุบังคับ " หนูน้อยจ้าวเวหา "

พลอากาศโท มานะ ประสพศรี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในการแข่งขันเครื่องบินจำลองวิทยุบังคับ " หนูน้อยจ้าวเวหา " ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ่ายทอดสดช่อง Thai PBS...

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร

ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร

พลอากาศโท วิสุรินทร์ มูลละ รองเสนาธิการทหารอากาศ (กร.,กษ.) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกองทัพอากาศ ณ ห้องประชุมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน...

Read more

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำร่างมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฯ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำร่างมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฯ

พลอากาศเอก วรฉัตร ธารีฉัตร ปธ.คปษ.ทอ / ประธานคณะกรรมการอาเซียน กองทัพอากาศ เป็นประธานจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำร่างมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (SOP of ASEAN...

Read more

คอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทย เพื่อ“ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๙

คอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทย เพื่อ“ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๙

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทย เพื่อ“ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๙ โดยมี พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง...

Read more

ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชแห่งใหม่

ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชแห่งใหม่

พลอากาศโท วิสุรินทร์ มูลละ รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านกิจการพลเรือน ประชาสัมพันธ์ สังคมสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชแห่งใหม่ ในโอกาสเดียวกันนี้ พลอากาศตรี อรณพ...

Read more

การแถลงข่าว การจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" ครั้งที่ ๙

การแถลงข่าว การจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" ครั้งที่ ๙

พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการแถลงข่าว การจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" ครั้งที่ ๙ โดยมี พลอากาศเอก วัธน มณีนัย...

Read more

การประชุมเตรียมการจัดงานบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "๖๓ พรรษามหาวชิราลงกรณ์"

การประชุมเตรียมการจัดงานบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "๖๓ พรรษามหาวชิราลงกรณ์"

กองกิจการพลเรือน สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ จัดตัวแทนร่วมประชุมเตรียมการจัดงานบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "๖๓ พรรษามหาวชิราลงกรณ์" พุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์กรมราชองครักษ์ เมื่อวันที่ ๒๘...

Read more

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมีแผ่ไพศาลบันดาลสุขประชาราษฎร์”

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมีแผ่ไพศาลบันดาลสุขประชาราษฎร์”

พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมีแผ่ไพศาลบันดาลสุขประชาราษฎร์” เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ...

Read more

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๐

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๐ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๕๙ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๐

Bn_ข่าวประจำวัน ทอ.
 

ปฏิทินตารางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

1139512
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
90
47
90
1138923
1192
2447
1139512
IP ของคุณ 119.46.201.125
Server Time: 2017-02-19 23:39:43

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.