การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

บริหารกำลังพล

          

         

Read more

กิจกรรมที่สำคัญ

Prev Next

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

Read more

วันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ครบรอบ ๑๔ ปี

วันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ครบรอบ ๑๔ ปี

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลพ่อปู่ทองคำ พิธีสงฆ์ พิธีมอบใบประกาศ และของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ รวมทั้งพิธีมอบใบประกาศ และโล่บุคคลดีเด่น ของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ...

Read more

รับมอบดอกไม้จันทน์ จากบริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รับมอบดอกไม้จันทน์ จากบริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

พลอากาศตรี สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ รับมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน ๔,๐๐๐ ดอก จากคุณโชคชัย รักศรีอักษร ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารงานบุคคล...

Read more

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24

นาวาอากาศเอก กรกฎ ทิมไสว ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะผู้แทนกองทัพอากาศ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24 ครบรอบ ๑๐ ปี...

Read more

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถานีวิทยุ จ.ส.๑๐๐

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถานีวิทยุ จ.ส.๑๐๐

นาวาอากาศเอก รณชัย เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะผู้แทนกองทัพอากาศ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถานีวิทยุ จ.ส.๑๐๐ ครบรอบ ๒๖ ปี (ก้าวสู่ปีที่...

Read more

ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร กองบิน ๔๖

ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร กองบิน ๔๖

พลอากาศตรี พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ของกองทัพอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ ผู้บังคับการกองบิน...

Read more

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “ผู้นำระดับยุทธศาสตร์”

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “ผู้นำระดับยุทธศาสตร์”

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “ผู้นำระดับยุทธศาสตร์” ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๑ โดยมี พลอากาศตรี น้อย...

Read more

พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การถ่ายภาพวนภาวะวิกฤติ (COMBAT CAMERA)

พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การถ่ายภาพวนภาวะวิกฤติ (COMBAT CAMERA)

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การถ่ายภาพวนภาวะวิกฤติ (COMBAT CAMERA) เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ...

Read more

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือนกองบิน ๗

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือนกองบิน ๗

พลอากาศตรี สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม สายวิทยาการกิจการพลเรือนกองบิน ๗ ประจำปีงบประมาณ ๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก เจริญ...

Read more

ตรวจเยี่ยมแผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๕๖ ประจำปีงบประมาณ ๖๐

ตรวจเยี่ยมแผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๕๖ ประจำปีงบประมาณ ๖๐

พลอากาศตรี สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม แผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๕๖ ประจำปีงบประมาณ ๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก...

Read more

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อมัลติมีเดียฯ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อมัลติมีเดียฯ

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อมัลติมีเดีย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานเพื่อผลิตสื่อมัลติมีเดีย ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐...

Read more

พิธีมอบทุนการศึกษา สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีมอบทุนการศึกษา สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐...

Read more

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองบิน ๒๓

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์  กองบิน ๒๓

พลอากาศตรี สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม สายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองบิน ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก...

Read more

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองบิน ๑

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองบิน ๑

พลอากาศตรี สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางพร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองบิน ๑ เพื่อให้หน่วยได้รับทราบนโยบายที่เกี่ยวข้อง และร่วมพิจารณาแก้ไขข้อขัดข้องของหน่วยในสายวิทยาการ ด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งให้คำแนะนำ และเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานของแผนกกิจการพลเรือน...

Read more

พิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ๙ เมษายน ๒๕๖๐

พิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ๙ เมษายน ๒๕๖๐

 พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง...

Read more

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครบรอบ ๖๙ ปี

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครบรอบ ๖๙ ปี

พลอากาศตรี สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครบรอบ ๖๙ ปี เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค.๕๙ ณ...

Read more

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์ กองบิน ๔

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์ กองบิน ๔

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์ กองบิน ๔ ประจำปีงบประมาณ ๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก...

Read more

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสันพันธ์ กองบิน ๔๑

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสันพันธ์ กองบิน ๔๑

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสันพันธ์ กองบิน ๔๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก...

Read more

ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมชม ให้กำลังใจ และอุดหนุนซื้อข้าวกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมชม ให้กำลังใจ และอุดหนุนซื้อข้าวกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมชม ให้กำลังใจ และอุดหนุนซื้อข้าวกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่นำข้าวมาจำหน่ายในงาน ทัพฟ้าช่วยชาวนา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ...

Read more

รับมอบข้าวสารจาก ข้าราชการ พนักงานราชการ ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศสุราษฎร์ธานีฯ

รับมอบข้าวสารจาก ข้าราชการ พนักงานราชการ ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศสุราษฎร์ธานีฯ

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ รับมอบข้าวสารจาก ข้าราชการ พนักงานราชการ ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศสุราษฎร์ธานี และเพื่อนผู้มีจิตกุศล โดยซื้อข้าวสารจากชาวนา จำนวน ๑,๖๘๙ กิโลกรัม...

Read more

การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

บริหารกำลังพล

พิธีเปิดงาน "กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา"

Bn_ข่าวประจำวัน ทอ.
 

ปฏิทินตารางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

1158604
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
รวมทั้งสิ้น
238
149
1479
1296
5554
1158604
IP ของคุณ 119.46.201.125
Server Time: 2017-09-23 23:22:14

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.