สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒

สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๑ สนใจสั่งจองได้ที่ แผนกจัดดําเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๖๘ และ ๒-๖๘๗๑ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๒

บริหารกำลังพล

กิจกรรมที่สำคัญ

Prev Next

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ (สายงานกิจการพิเศษ) เดินทางตรวจเยี่ยมกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ (สายงานกิจการพิเศษ) เดินทางตรวจเยี่ยมกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ (สายงานกิจการพิเศษ) เดินทางมาตรวจเยี่ยม กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เพื่อรับทราบ และมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ โดยมี พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย...

Read more

ส่งมอบหน้าที่การปฏิบัติราชการ และการบังคับบัญชา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ส่งมอบหน้าที่การปฏิบัติราชการ และการบังคับบัญชา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ส่งมอบหน้าที่การปฏิบัติราชการ และการบังคับบัญชา ให้แก่ พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ท่านใหม่ เมื่อวันที่...

Read more

วันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ครบรอบ ๑๕ ปี

วันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ครบรอบ ๑๕ ปี

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ครบรอบ ๑๕ ปี ในวันที่ ๑๖ กันยายน...

Read more

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นพิเศษ

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นพิเศษ

พลอากาศเอก ภาณุพงศ์ เสยยงคะ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นพิเศษ โดยมี คณะผู้บัญชาการกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีแสดงความยินดี...

Read more

ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุรายการ จ.ส.๑๐๐ ในโอกาสครบ ๒๗ ปี

ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุรายการ จ.ส.๑๐๐ ในโอกาสครบ ๒๗ ปี

นาวาอากาศเอก สุวัฒน์ จตุรงค์พลาธิปัต รองผู้อำนวยการ กองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุรายการ จ.ส.๑๐๐ ในโอกาสครบ ๒๗...

Read more

พสบ.ทอ. รุ่นพิเศษ ศึกษาแนวทาง ศาสตร์พระราชาลงสู่การปฏิบัติ เพื่อฟื้นฟู และอนุรักษ์ ดิน น้ำ ป่า

พสบ.ทอ. รุ่นพิเศษ ศึกษาแนวทาง ศาสตร์พระราชาลงสู่การปฏิบัติ เพื่อฟื้นฟู และอนุรักษ์ ดิน น้ำ ป่า

พลอากาศเอก ภาณุพงศ์ เสยยงคะ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็นหัวหน้าคณะฯ นำผู้เข้ารับการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.)​ รุ่นพิเศษ โดยมี พลอากาศโท...

Read more

แถลงข่าว การจัดกิจกรรม Air Force Run 2018 วิ่งมหากุศล

แถลงข่าว การจัดกิจกรรม Air Force Run 2018 วิ่งมหากุศล

พลอากาศเอก ยรรยง คันธสร รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖...

Read more

การจัดงานมหกรรมการจัดการความรู้นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๕

การจัดงานมหกรรมการจัดการความรู้นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๕

พลอากาศเอก วิเชียร ธรรมาธร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการจัดงานมหกรรมการจัดการความรู้นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ประจําปี๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓๕ โดยมี พลอากาศตรี...

Read more

ร่วมงานแถลงข่าว กิจกรรมแถลงผลงาน และการรวมพลัง สร้างความรัก ความสามัคคี ของคนในชาติ

ร่วมงานแถลงข่าว กิจกรรมแถลงผลงาน และการรวมพลัง สร้างความรัก ความสามัคคี ของคนในชาติ

พลอากาศตรี ทศวรรณ  รัตนแก้วกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมงานแถลงข่าว กิจกรรมแถลงผลงาน และการรวมพลัง สร้างความรัก ความสามัคคี ของคนในชาติ...

Read more

พสบ.ทอ.รุ่นพิเศษ ร่วมทำกิจกรรมช่วยเหลือประชาขน ในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านหนองอึ่งฯ

พสบ.ทอ.รุ่นพิเศษ ร่วมทำกิจกรรมช่วยเหลือประชาขน ในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านหนองอึ่งฯ

พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เป็นหัวหน้าคณะ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นพิเศษ ร่วมทำกิจกรรมช่วยเหลือประชาขน ในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยกิจกรรมมีการมอบชุดคลุมพร้อมอุปกรณ์ให้กับโครงการฯ เยี่ยมชมศูนย์...

Read more

สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒

สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๑ สนใจสั่งจองได้ที่ แผนกจัดดําเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๖๘ และ ๒-๖๘๗๑ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๒

บริหารกำลังพล

Bn_ข่าวประจำวัน ทอ.
 

ปฏิทินตารางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

1248033
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
รวมทั้งสิ้น
278
369
2685
2968
7671
1248033
IP ของคุณ 119.46.201.125
Server Time: 2018-10-20 16:16:00

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.