การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

มุมกำลังพล

บริหารกำลังพล

กิจกรรมที่สำคัญ

Prev Next

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทอ.ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทอ.ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ โดย นาวาอากาศเอก หญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วิสูตร อินทร์ขำ...

Read more

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ฯ (KM)"

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ฯ (KM)"

พลอากาศตรี ทศวรรณ รัตนแก้วกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ฯ (KM) ของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ สู่กองทัพอากาศแห่งการเรียนรู้" โดยมี คณะกรรมการ และหัวหน้าแผนกทุกแผนกฝึกการทำ workshop การจัดตั้งชุมชนนักปฎิบัติ (Community...

Read more

โครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน ครั้งที่ ๑/๖๑

โครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน ครั้งที่ ๑/๖๑

นาวาอากาศเอก นิโรจน์ จําปาแดง ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน สํานักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก อมฤต กนกแก้ว ผู้บังคับกองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ พร้อมคณะเยาวชน จาก...

Read more

ต้อนรับคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม

ต้อนรับคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะทำงานบริหารกิจการแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ ให้การต้อนรับ พลโท โชคดี เกตสัมพันธ์ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมกิจการแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๑๓...

Read more

ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ กองบิน ๕

ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ กองบิน ๕

พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ (สายงานกิจการพิเศษ) / ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ กองบิน ๕  เพื่อติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินงานในปี...

Read more

พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ รุ่นที่ ๑๓

พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ รุ่นที่ ๑๓

พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ รุ่นที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์...

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ รุ่นที่ ๑๓

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ รุ่นที่ ๑๓

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ รุ่นที่ ๑๓ รายละเอียด...

Read more

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ฯ รุ่นที่ ๕

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ฯ รุ่นที่ ๕

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รุ่นที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑...

Read more

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและประชาสัมพันธ์ ศอ.ปส.ทอ.

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและประชาสัมพันธ์ ศอ.ปส.ทอ.

พลอากาศตรี ทศวรรณ รัตนแก้วกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านการป้องกัน และประชาสัมพันธ์ ศอ.ปส.ทอ. โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ จำนวน ๔๕...

Read more

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว โดยกิจกรรมประกอบด้วย การมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๕๐๐...

Read more

มอบเงินบริจาคสนับสนุนดอกป๊อปปี้เนื่องในวันทหารผ่านศึก (๓ กุมภาพันธ์)

มอบเงินบริจาคสนับสนุนดอกป๊อปปี้เนื่องในวันทหารผ่านศึก (๓ กุมภาพันธ์)

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วย ขึ้นตรงกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ มอบเงินบริจาคสนับสนุนดอกป๊อปปี้เนื่องในวันทหารผ่านศึก (๓ กุมภาพันธ์) ให้กับ นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง...

Read more

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ กองบิน ๗

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ กองบิน ๗

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางพร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ กองบิน ๗ โดยมี นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์...

Read more

การประชุม คณก.บริหารชมรม พสบ.ทอ. ครั้งที่ ๑/๖๑

การประชุม คณก.บริหารชมรม พสบ.ทอ. ครั้งที่ ๑/๖๑

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะเป็นประธานชมรม พสบ.ทอ. และ คุณธีระพงษ์ บุญรอดชู ประธานบริหารชมรม พสบ.ทอ. ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม คณก.บริหารชมรม...

Read more

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้จริง หลักสูตรเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ฯ รุ่นที่ ๕

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้จริง หลักสูตรเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ฯ รุ่นที่ ๕

พลอากาศตรี ทศวรรณ รัตนแก้วกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และ นาวาอากาศเอก นิโรจน์ จำปาแดง ผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ...

Read more

หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ณ รร.บ้านจันทร์เพ็ญ

หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ณ รร.บ้านจันทร์เพ็ญ

นาวาอากาศเอก มานพ มัสสุ รองผู้อำนวยการ กองกิจการพลเรือนทหารอากาศ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นหัวหน้าหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ และมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ร่วมกับสภากาชาดไทย...

Read more

สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน ๕ ปี การดำเนินงานของ ทอ.

สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน ๕ ปี การดำเนินงานของ ทอ.

พลอากาศตรี พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนอาเซียน ทอ. พร้อมคณะฯ เข้าร่วม “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน ๕ ปี การดำเนินงานของ ทอ....

Read more

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ กองบิน ๕๖

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ กองบิน ๕๖

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางพร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ กองบิน ๕๖ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๕๖ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด...

Read more

พิธีเปิดสวนหินเพลินตาฯ เพื่อปรับภูมิทัศน์โดยรอบของกรมกิจการพลเรือนมหารอากาศ

พิธีเปิดสวนหินเพลินตาฯ เพื่อปรับภูมิทัศน์โดยรอบของกรมกิจการพลเรือนมหารอากาศ

นาวาอากาศเอก นิโรจน์ จำปาแดง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนมหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดสวนหินเพลินตาฯ เพื่อปรับภูมิทัศน์โดยรอบของกรมกิจการพลเรือนมหารอากาศ และเสริมสร้างความสามัคคีสำหรับ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๕...

Read more

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ รับคณะกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์กองทัพอากาศ รุ่นที่ ๒/๖๑

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ รับคณะกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์กองทัพอากาศ รุ่นที่ ๒/๖๑

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ รับคณะกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์กองทัพอากาศ รุ่นที่ ๒/๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑...

Read more

กิจกรรม “โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต” ณ โรงเรียนวัดท่าคุระ

กิจกรรม “โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต” ณ โรงเรียนวัดท่าคุระ

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เทลซัน เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรม “โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต”...

Read more

การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

มุมกำลังพล

บริหารกำลังพล

Bn_ข่าวประจำวัน ทอ.
 

ปฏิทินตารางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

1188039
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
รวมทั้งสิ้น
109
92
109
1309
3916
1188039
IP ของคุณ 119.46.201.125
Server Time: 2018-02-25 22:23:47

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.