การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

บริหารกำลังพล

กิจกรรมที่สำคัญ

Prev Next

พิธีรดน้ำขอพรอดีตผู้บังคับบัญชากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พิธีรดน้ำขอพรอดีตผู้บังคับบัญชากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และผู้แทนสมาชิกชมรมพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารกองทัพอากาศ ทำพิธีรดน้ำขอพร อดีตเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เมื่อวันที่ ๑๑...

Read more

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านบรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านบรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านบรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ ปี ๒๕๖๑ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศจัดสัมมนาหน่วยเกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจ ในแผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ปี...

Read more

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๘ ปี ไทยทีวีสีช่อง ๓

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๘ ปี ไทยทีวีสีช่อง ๓

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางพร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๘ ปี ไทยทีวีสีช่อง ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม...

Read more

หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ณ โรงเรียนคลองหนึ่ง (แก้วนิมิตร)

หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ณ โรงเรียนคลองหนึ่ง (แก้วนิมิตร)

เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ ( ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) วันกองทัพอากาศ (๙ เมษายน ๒๕๖๑) วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ครบรอบ ๑๓๑...

Read more

พิธีเปิดโครงการเครือข่ายจิตอาสา เพื่อป้องกันยาเสพติดกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พิธีเปิดโครงการเครือข่ายจิตอาสา เพื่อป้องกันยาเสพติดกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศตรี ทศวรรณ รัตนแก้วกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะ รอง ผอ.ศป.ปส.กร.ทอ. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเครือข่ายจิตอาสา เพื่อป้องกันยาเสพติดกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดเครือข่าย และเสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ...

Read more

พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถด้านกิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ

พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถด้านกิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถด้านกิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ ให้กับบุคคลซึ่งทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองพิเศษ...

Read more

นักศึกษาวิชาวิทยาการทหาร จาก ๓ สถาบัน ศึกษาดูงานกองทัพอากาศโรงเรียนการบิน

นักศึกษาวิชาวิทยาการทหาร จาก ๓ สถาบัน ศึกษาดูงานกองทัพอากาศโรงเรียนการบิน

นาวาอากาศเอก นิโรจน์ จำปาแดง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางพร้อมคณะ และนักศึกษาวิชาวิทยาการทหาร จาก ๓ สถาบัน เพื่อศึกษาดูงานกองทัพอากาศ โดยมี...

Read more

การสัมมนาการใช้งานระบบการจัดการความรู้กองทัพอากาศ (KM)

การสัมมนาการใช้งานระบบการจัดการความรู้กองทัพอากาศ (KM)

นาวาอากาศเอก นิโรจน์ จำปาแดง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในการสัมมนา การใช้งานระบบการจัดการความรู้กองทัพอากาศ (KM) ให้กับบุคลากรกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ระดับผู้นำความรู้เข้าระบบ (Publisher)...

Read more

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๓

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๓

พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ (สายงานกิจการพิเศษ) เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๓ โดยมีนายทหารผู้ใหญ่ และผู้บริหารชมรม พสบ.ทอ....

Read more

การประชุมการคัดเลือกผลงาน KM ที่ส่งเข้าประกวดในระดับกองทัพอากาศ

การประชุมการคัดเลือกผลงาน KM ที่ส่งเข้าประกวดในระดับกองทัพอากาศ

พลอากาศตรี ทศวรรณ รัตนแก้วกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมการคัดเลือกผลงาน KM ที่ส่งเข้าประกวดในระดับกองทัพอากาศ รวมทั้งสิ้น ๗ ทีม เมื่อวันที่ ๑๓...

Read more

พสบ.ทอ. รุ่นที่ ๑๓ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่

พสบ.ทอ. รุ่นที่ ๑๓ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ นําผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๓ ศึกษาดูงานสถานีรายงานดอยอินทนนท์ และร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยนําอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน และเครื่องอุปโภคบริโภค...

Read more

พิธีปิดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

พิธีปิดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

พลอากาศตรี ศุภณัฏฐ หนูรอด ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ...

Read more

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทอ.ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทอ.ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ โดย นาวาอากาศเอก หญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วิสูตร อินทร์ขำ...

Read more

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ฯ (KM)"

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ฯ (KM)"

พลอากาศตรี ทศวรรณ รัตนแก้วกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ฯ (KM) ของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ สู่กองทัพอากาศแห่งการเรียนรู้" โดยมี คณะกรรมการ และหัวหน้าแผนกทุกแผนกฝึกการทำ workshop การจัดตั้งชุมชนนักปฎิบัติ (Community...

Read more

โครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน ครั้งที่ ๑/๖๑

โครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน ครั้งที่ ๑/๖๑

นาวาอากาศเอก นิโรจน์ จําปาแดง ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน สํานักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก อมฤต กนกแก้ว ผู้บังคับกองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ พร้อมคณะเยาวชน จาก...

Read more

ต้อนรับคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม

ต้อนรับคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะทำงานบริหารกิจการแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ ให้การต้อนรับ พลโท โชคดี เกตสัมพันธ์ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมกิจการแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๑๓...

Read more

ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ กองบิน ๕

ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ กองบิน ๕

พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ (สายงานกิจการพิเศษ) / ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ กองบิน ๕  เพื่อติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินงานในปี...

Read more

พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ รุ่นที่ ๑๓

พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ รุ่นที่ ๑๓

พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ รุ่นที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์...

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ รุ่นที่ ๑๓

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ รุ่นที่ ๑๓

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ รุ่นที่ ๑๓ รายละเอียด...

Read more

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ฯ รุ่นที่ ๕

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ฯ รุ่นที่ ๕

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รุ่นที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑...

Read more

การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

Bn_ข่าวประจำวัน ทอ.
 

ปฏิทินตารางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

1197948
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
รวมทั้งสิ้น
86
111
929
1064
3361
1197948
IP ของคุณ 119.46.201.125
Server Time: 2018-04-21 16:54:00

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.