ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๐

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๐ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๕๙ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๐

ข่าวการศึกษา

          

         

Read more

กิจกรรมที่สำคัญ

Prev Next

สายงานกิจการพลเรือนและกิจการพิเศษ เดินทางเยี่ยมขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต ๖ จังหวัดสงขลา

สายงานกิจการพลเรือนและกิจการพิเศษ เดินทางเยี่ยมขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต ๖ จังหวัดสงขลา

พลอากาศโท วงศกร เปาโรหิตย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ สายงานกิจการพลเรือนและกิจการพิเศษ ในฐานะประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ เดินทางพร้อมคณะ เยี่ยมขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต ๖ จังหวัดสงขลา (สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา...

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ นิทรรศการ และการแสดง เพื่อเตรียมการจัดงานฯ

การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ นิทรรศการ และการแสดง เพื่อเตรียมการจัดงานฯ

นาวาอากาศเอก ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ นิทรรศการ และการแสดง เพื่อเตรียมการจัดงาน "กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา" เมื่อวันที่...

Read more

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ฯ

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ฯ

ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นาวาอากาศเอก ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ...

Read more

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “ผู้นำระดับยุทธศาสตร์”

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “ผู้นำระดับยุทธศาสตร์”

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “ผู้นำระดับยุทธศาสตร์” ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๑ โดยมี พลอากาศตรี น้อย...

Read more

การบรรยาย"แนวคิดการประชาสัมพันธ์ของกองทัพอากาศ ในยุค Thailand 4.0" ให้แก่ พสบ.ทอ.รุ่นที่ ๑๒

การบรรยาย"แนวคิดการประชาสัมพันธ์ของกองทัพอากาศ ในยุค Thailand 4.0" ให้แก่ พสบ.ทอ.รุ่นที่ ๑๒

พลอากาศตรี ศุภณัฏฐ หนูรอด ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ให้เกียรติมาบรรยาย  ในหัวข้อเรื่อง "แนวคิดการประชาสัมพันธ์ของกองทัพอากาศ ในยุค Thailand 4.0"  ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร...

Read more

การอบรมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

การอบรมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พบปะพูดคุย พลอากาศตรี ทศณพ คชาชีวะ วิทยากร และให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๒๐...

Read more

ร่วมประชุมหารือการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ร่วมประชุมหารือการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นาวาอากาศเอก อภิชาติ นาถนิติธาดา หัวหน้ากองกิจการพิเศษ เป็นผู้แทนฯ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐...

Read more

การประชุมเตรียมการจัดงาน "กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา" ในส่วนของฝ่ายเลขานุการ

การประชุมเตรียมการจัดงาน "กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา" ในส่วนของฝ่ายเลขานุการ

พลอากาศตรี สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน "กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา" ในส่วนของฝ่ายเลขานุการ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเล็ก...

Read more

พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การถ่ายภาพวนภาวะวิกฤติ (COMBAT CAMERA)

พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การถ่ายภาพวนภาวะวิกฤติ (COMBAT CAMERA)

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การถ่ายภาพวนภาวะวิกฤติ (COMBAT CAMERA) เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ...

Read more

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือนกองบิน ๗

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือนกองบิน ๗

พลอากาศตรี สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม สายวิทยาการกิจการพลเรือนกองบิน ๗ ประจำปีงบประมาณ ๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก เจริญ...

Read more

ตรวจเยี่ยมแผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๕๖ ประจำปีงบประมาณ ๖๐

ตรวจเยี่ยมแผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๕๖ ประจำปีงบประมาณ ๖๐

พลอากาศตรี สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม แผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๕๖ ประจำปีงบประมาณ ๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก...

Read more

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อมัลติมีเดียฯ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อมัลติมีเดียฯ

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อมัลติมีเดีย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานเพื่อผลิตสื่อมัลติมีเดีย ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐...

Read more

พิธีมอบทุนการศึกษา สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีมอบทุนการศึกษา สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐...

Read more

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองบิน ๒๓

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์  กองบิน ๒๓

พลอากาศตรี สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม สายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองบิน ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก...

Read more

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองบิน ๑

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองบิน ๑

พลอากาศตรี สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางพร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองบิน ๑ เพื่อให้หน่วยได้รับทราบนโยบายที่เกี่ยวข้อง และร่วมพิจารณาแก้ไขข้อขัดข้องของหน่วยในสายวิทยาการ ด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งให้คำแนะนำ และเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานของแผนกกิจการพลเรือน...

Read more

พิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ๙ เมษายน ๒๕๖๐

พิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ๙ เมษายน ๒๕๖๐

 พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง...

Read more

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครบรอบ ๖๙ ปี

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครบรอบ ๖๙ ปี

พลอากาศตรี สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครบรอบ ๖๙ ปี เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค.๕๙ ณ...

Read more

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์ กองบิน ๔

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์ กองบิน ๔

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์ กองบิน ๔ ประจำปีงบประมาณ ๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก...

Read more

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสันพันธ์ กองบิน ๔๑

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสันพันธ์ กองบิน ๔๑

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสันพันธ์ กองบิน ๔๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก...

Read more

ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมชม ให้กำลังใจ และอุดหนุนซื้อข้าวกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมชม ให้กำลังใจ และอุดหนุนซื้อข้าวกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมชม ให้กำลังใจ และอุดหนุนซื้อข้าวกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่นำข้าวมาจำหน่ายในงาน ทัพฟ้าช่วยชาวนา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ...

Read more

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๐

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๐ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๕๙ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๐

ข่าวการศึกษา

Bn_ข่าวประจำวัน ทอ.
 

ปฏิทินตารางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

1146230
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
40
57
319
1144616
2978
2939
1146230
IP ของคุณ 119.46.201.125
Server Time: 2017-06-23 13:48:28

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.