การจัดซื้อ - จัดจ้าง

กิจกรรมที่สำคัญ

Prev Next

ประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการด้านการป้องกันและประชาสัมพันธ์ ของ ศป.ปส.นขต.ทอ.

ประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการด้านการป้องกันและประชาสัมพันธ์ ของ ศป.ปส.นขต.ทอ.

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะประธานอนุกรรมการ ด้านการป้องกันและประชาสัมพันธ์ ศอ.ปส.ทอ. เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการด้านการป้องกันและประชาสัมพันธ์ ของ ศป.ปส.นขต.ทอ. เมื่อวันที่...

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๒/๖๑

การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๒/๖๑

พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ (สายงานกิจการพิเศษ) เป็นประธานฯ การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๒/๖๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ ปี ๖๑...

Read more

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ณ โรงเรียนวัดน้ำพุ และโรงเรียนเทศบาล ๔ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ณ โรงเรียนวัดน้ำพุ และโรงเรียนเทศบาล ๔ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้มอบหมายให้ พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ  เป็นหัวหน้าคณะ ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์...

Read more

หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

นาวาอากาศเอก กรกฎ ทิมไสว รองผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ และ นาวาอากาศเอก มานพ มัสสุ รองผู้อำนวยการ กองกิจการพลเรือนทหารอากาศ...

Read more

พิธีมอบทุนการศึกษาของกองทัพอากาศ และทุนการศึกษากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พิธีมอบทุนการศึกษาของกองทัพอากาศ และทุนการศึกษากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ ประจําปี๒๕๖๑ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม...

Read more

การตรวจติดตาม ประเมินผล องค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (KM) กร.ทอ.

การตรวจติดตาม ประเมินผล องค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (KM) กร.ทอ.

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ให้การต้อนรับ พลอากาศโท ชลิตพร คำหอม หัวหน้าคณะ ตรวจติดตามและประเมินผล ของกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ...

Read more

ผู้แทนกองทัพอากาศ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ครบรอบ ๘๕ ปี

ผู้แทนกองทัพอากาศ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ครบรอบ ๘๕ ปี

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ครบรอบ ๘๕ ปี (ก้าวสู่ปีที่ ๘๖) โดยมี พลโท...

Read more

ตรวจเยี่ยมสายวิทยการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองบิน ๒๑

ตรวจเยี่ยมสายวิทยการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองบิน ๒๑

พลอากาศตรี ศุภณัฎฐ หนูรอด ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองบิน ๒๑ โดยมี นาวาอากาศเอก ฐานันดร์...

Read more

พิธีรดน้ำขอพรอดีตผู้บังคับบัญชากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พิธีรดน้ำขอพรอดีตผู้บังคับบัญชากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และผู้แทนสมาชิกชมรมพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารกองทัพอากาศ ทำพิธีรดน้ำขอพร อดีตเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เมื่อวันที่ ๑๑...

Read more

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านบรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านบรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านบรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ ปี ๒๕๖๑ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศจัดสัมมนาหน่วยเกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจ ในแผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ปี...

Read more

การจัดซื้อ - จัดจ้าง

Bn_ข่าวประจำวัน ทอ.
 

ปฏิทินตารางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

1211004
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
รวมทั้งสิ้น
231
309
2150
2090
5932
1211004
IP ของคุณ 119.46.201.125
Server Time: 2018-06-22 16:32:21

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.