ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๕๙

สั่งทาบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๙ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๕๘ ได้ที่ แผนกจัดดาเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๕๙

ข่าวการศึกษา

กิจกรรมที่สำคัญ

Prev Next

การสัมมนา การพัฒนาขีดความสามารถ และการเป็นผู้นำในด้าน HADR ของกองทัพไทย

การสัมมนา การพัฒนาขีดความสามารถ และการเป็นผู้นำในด้าน HADR ของกองทัพไทย

นาวาอากาศเอก รณชัย เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทยด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ เข้าร่วมการสัมมนาคณะทำงานฯ ประจำปี...

Read more

ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรฯ ขั้นสุดท้าย

ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรฯ ขั้นสุดท้าย

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำพวกทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ขั้นสุดท้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

Read more

ผู้แทน กร.ทอ. เดินทางไปตรวจเยี่ยม บน.๔๑ และ บน.๔๖ รวมกับสำนักงานอาเซียน ทอ.

ผู้แทน กร.ทอ. เดินทางไปตรวจเยี่ยม บน.๔๑ และ บน.๔๖ รวมกับสำนักงานอาเซียน ทอ.

นาวาอากาศเอก วีรชน นรานุต รองผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะคณะทำงานสำนักงานอาเซียน ทอ. เป็นผู้แทนกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางไปตรวจเยี่ยม บน.๔๑ และ บน.๔๖...

Read more

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สานพลังประชารัฐ สู่ประเทศไทยปลอดภัย”

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สานพลังประชารัฐ สู่ประเทศไทยปลอดภัย”

นาวาอากาศเอก วีรชน นรานุต รองผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ผู้แทนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สานพลังประชารัฐ สู่ประเทศไทยปลอดภัย” ในหัวข้อ Fire safety...

Read more

ผลการประกวดบทกลอน และรูปภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ

ผลการประกวดบทกลอน และรูปภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ

ประกาศ...ผลการประกวดบทกลอน และรูปภาพ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ ๗ รอบ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๕๙ รายละเอียด 

Read more

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๕๙

สั่งทาบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๙ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๕๘ ได้ที่ แผนกจัดดาเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๕๙

ข่าวการศึกษา

ปฏิทินตารางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

คลิป Video

วงเหยี่ยวดำ หน่วยมิตรประชา ทอ.

Bn_ข่าวประจำวัน ทอ.
Bn_ข่าวทหารอากาศ
Bn_จัดซื้อ จัดจ้าง
Bn_Clipping News
Bn_โครงการต่อต้านยาเสพติด
Bn_กิจกรรมลูกเสืออากาศ
Bn_มิตรประชา
Bn_โครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน

 

  


  
.................................................................... 
 
 
....................................................................
1122083
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
15
87
872
1119888
5515
4720
1122083

IP ของคุณ 119.46.201.125
Server Time: 2016-08-26 10:21:46

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.